RvA accreditatie Kiwa ISA Sport

RvA accreditatie Kiwa ISA Sport L417

NEN-EN-ISO/IEC 17025 Accreditatie

De Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA) controleert rechtstreeks of het laboratorium en de meetinstelling voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO/IEC 17025, de internationale norm voor testlaboratoria en kalibratie instellingen. De algemene kwaliteitssysteemeisen van NEN-EN-ISO/IEC 17025 komen sterk overeen met ISO 9001.
Daar bovenop komt een uitgebreid pakket technische eisen voor de uitvoering van beproevingen en metingen, zoals vakbekwaamheid, technische beheersing, kwaliteitsborging op de beproeving en aantoonbare prestaties van de beproeving.
Het resultaat van de RvA accreditatie is niet alleen dat het kwaliteitssysteem voldoet, maar ook de proef- en meetresultaten voldoen aan ISO/IEC 17025. En daarmee wordt het proefresultaat of meetresultaat vergelijkbaar, betrouwbaar en onpartijdig vastgesteld.

RvA Geaccrediteerd
De RvA accreditatie bestaat uit een algemeen NEN-EN-ISO/IEC 17025 certificaat en een lijst met RvA geaccrediteerde proeven of metingen. Voor Kiwa ISA Sport omvat het geaccrediteerde werkgebied dus de geaccrediteerde proeven, monsterneming en metingen. Alleen op rapporten van beproevingen of metingen die onder RvA accreditatie zijn uitgevoerd mag het RvA accreditatiemerk gebruikt worden. Het RvA accreditatiemerk is de garantie voor de klant voor een gerechtvaardigd vertrouwen in het resultaat van de beproeving of meting.

Download hier onze lijst met RvA geaccrediteerde proeven:
L417 - Laboratorium Kiwa ISA Sport