Organisaties die producten en diensten ontwerpen, ontwikkelen of leveren voor de luchtvaart, de ruimtevaart en defensie, en organisaties die na levering diensten, waaronder onderhoudsdiensten, reserveonderdelen of materialen voor hun eigen producten en services aanbieden.

Als u zich bezighoudt met het leveren van producten of diensten – zoals onderdelen en onderhoud – in de defensie-, luchtvaart- en ruimtevaartsector, kan een AS/EN 9100-certificering u verder helpen. U kunt met deze norm de kwaliteit beheren en uw klanten en partners laten zien dat u zich actief en continu inzet voor verbetering.

De AS/EN 9100-norm standaardiseert de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem in de lucht- en ruimtevaartsector. De norm is ook van toepassing op andere sectoren die behoefte hebben aan een kwaliteitsmanagementsysteem met aanvullende eisen ten opzichte van een ISO 9001-systeem.

Wanneer grote vervoermiddelen met hoge snelheden door de lucht vliegen, is er geen ruimte voor fouten. Kwaliteit en veiligheid zijn in de lucht- en ruimtevaartsector van levensbelang. Enkele van de grootste ondernemingen in deze sector eisen van hun leveranciers een AS/EN 9100-certificering. Zonder deze certificering kunnen er geen zaken worden gedaan.

Wat u moet weten

De AS/EN 9100-norm is geschikt voor verschillende organisaties die actief zijn in de lucht- en ruimtevaartsector, maar ook voor ondernemingen die in andere sectoren opereren. De norm omvat de ISO 9001:2015-eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen en specificeert aanvullende eisen voor de luchtvaart-, ruimtevaart- en defensiesector. Zo kunt u aan uw klanten laten zien dat u specifieke processen heeft geïmplementeerd om de kwaliteit te waarborgen.

De normenserie is ontwikkeld door de International Aerospace Quality Group (IAQG) die vertegenwoordigers van luchtvaart-, ruimtevaart- en defensieondernemingen uit de hele wereld telt. Voor bedrijven met verschillende werkterreinen gelden ook verschillende normen:

  • 9110 – Voor ondernemingen die managementdiensten voor onderhoud of luchtwaardigheid leveren voor producten en onderdelen die zijn bedoeld voor de burgerluchtvaart of de militaire luchtvaart en voor OEM-fabrikanten die zich bezighouden met onderhoud, reparatie en revisie.
  • 9120 – Voor organisaties die onderdelen, materialen en geassembleerde producten kopen en doorverkopen aan klanten in de luchtvaart-, ruimtevaart- en defensiesector.

AS/EN 9100 richt zich op kwaliteit, veiligheid en technologie in de lucht- en ruimtevaartsector en de aanverwante toeleveringsketen. De norm omvat ISO 9001 en is bijgewerkt zodat alles aansluit bij de laatste versie.

Certificering via Kiwa

AS/EN 9100 kan door organisaties over de hele wereld op alle niveaus van de toeleveringsketen worden gebruikt. Dat leidt tot verbeterde kwaliteit, lagere kosten en betere resultaten.

Door samen te werken met Kiwa profiteert u optimaal van AS/EN 9100. Verbeter uw kwaliteitsmanagementsystemen in lijn met de industriestandaarden, en voldoe zo aan de eisen van uw klanten en geef tegelijkertijd uw bedrijf een impuls.

De AS/EN 9100-certificering moet om de drie jaar worden vernieuwd met waar van toepassing elk jaar een aanvullende productie-inspectie in de fabriek. Kiwa kan u daarbij helpen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Pluspunten en voordelen

  • Vergroot uw winst – Door u te ondersteunen bij het verbeteren van uw processen en het voldoen aan de behoeften van uw klanten, kan AS/EN 9100 u helpen nieuwe klanten aan te trekken en uw bedrijf een impuls te geven.
  • Verbeter uw processen – Door regelmatige evaluaties kan AS/EN 9100 u helpen verbeterpunten binnen uw managementprocessen te identificeren.
  • Verhoog de efficiëntie – Door aan te geven waar uw processen verbeterd kunnen worden, laat AS/EN 9100 u zien hoe u kosten kunt besparen en een efficiëntieslag kunt maken.
  • Doe zaken in de lucht- en ruimtevaartsector – Met een AS/EN 9100-certificering kunt u zaken doen in de lucht- en ruimtevaartsector, een sector waarin een kwaliteitsmanagementsysteem een absolute vereiste is.
  • Laat zien dat u veel waarde hecht aan kwaliteit – Een AS/EN 9100-certificering laat klanten, partners en medewerkers zien dat u zich inzet voor kwaliteit en continue verbetering.
  • Verbeter uw concurrentiepositie – Een AS/EN 9100-certificering helpt u nieuwe markten te ontginnen en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan.
  • Breng risico’s in kaart – AS/EN 9100 helpt u om belangrijke bedrijfsrisico's gestructureerd te identificeren en te beheren.
  • Beheer uw toeleveringsketen – Een AS/EN 9100-certificering helpt u bij het traceren van goederen in de hele toeleveringsketen, zodat u aan alle belanghebbenden het belang van kwaliteit kunt communiceren.