Voorkomende gevaarlijke toestellen worden daarom beoordeeld; de beoordeling is erop gericht het risico vast te stellen en een daarop gerichte beveiliging voor te schrijven. Bij de uitoefening van hun wettelijke controletaak controleren drinkwaterbedrijven vervolgens of de juiste beveiliging inderdaad aanwezig is.

Meer informatie over onderstaande onderwerpen vindt u hier.

  1. Taken Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT)
  2. Overzichtslijst Beveiligingen gevaarlijke toestellen
  3. Overzicht van Beoordelingsrapporten Gevaarlijke Toestellen
  4. Certificaten o.b.v. Kiwa-Beoordelingsrichtlijn BRL-K14011
  5. Controle op juiste beveiliging aansluiting gevaarlijke toestellen
  6. Commentaar op de inhoud van overzichten en rapporten