De tanks kunnen enkel- en dubbelwandig zijn uitgevoerd en kunnen wel of niet van compartimenten zijn voorzien.

Tanks volgens toepassingsgebied I van deze beoordelingsrichtlijn sluiten aan op de eisen van de EN 12285-2.

Voor wie?

Deze beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor leveranciers/producenten van bovengrondse tanks.

Wanneer is het nodig?

Voor gebruik op alle locaties waar bovengrondse opslag van brandbare en niet brandbare vloeistoffen, die in de meeste gevallen milieubedreigend zijn voor water en bodem, nodig is. Installatie van deze tanks vindt plaats door een installatiebedrijf dat gecertificeerd is overeenkomstig beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7800/BRL-K903 "Tankinstallaties".

Een tank volgens BRL-K796 wordt bij aflevering voorzien van een tankconformiteitsbewijs. Dit tankconformiteitsbewijs samen met het tankinstallatiecertificaat volgens BRL SIKB 7800/BRL-K903 geeft de gebruiker, maar ook het bevoegd gezag, het vertrouwen dat het een veilige en betrouwbare tankinstallatie betreft. Het BRL-K796 tankconformiteitsbewijs en het tankinstallatiecertificaat volgens BRL SIKB 7800/BRL-K903 zijn tevens het bewijs dat aan de PGS 30 wordt voldaan.

Een goed verfsysteem op een bovengrondse tank is van belang om deze te beschermen tegen corrosie. De corrosieklasse van het verfsysteem is afhankelijk van de plaats van opstelling en wordt aangebracht volgens BRL-K790. Optioneel kan een tank volgens BRL-K796 voorzien worden van een inwendige coating. Deze inwendige coating moet aangebracht worden volgens de BRL-K790.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.