Bovengrondse tanks overeenkomstig deze beoordelingsrichtlijn zijn bestemd om te worden toegepast voor de bovengrondse opslag van brandbare en niet brandbare vloeistoffen, die in de meeste gevallen milieubedreigend zijn voor water en bodem. De tanks kunnen enkel- en dubbelwandig zijn uitgevoerd en kunnen wel of niet van compartimenten zijn voorzien.

Tanks volgens toepassingsgebied I van deze beoordelingrichtlijn sluiten aan op de eisen van de EN 12285-2.

Deze beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor leveranciers/producenten van bovengrondse tanks. Door hun bovengrondse tanks te leveren/produceren onder het productcertificaat BRL-K796, geeft dit bij de gebruikers het vertrouwen dat de bovengrondse tanks zijn geproduceerd onder een regelmatig door Kiwa gecontroleerd kwaliteitsborgingssysteem. Bovendien is het veilige gebruik ervan aangegeven en is duidelijk hoe aan wet- en regelgeving voldaan kan worden.

Voor gebruik op alle locaties waar bovengrondse opslag van brandbare en niet brandbare vloeistoffen, die in de meeste gevallen milieubedreigend zijn voor water en bodem, nodig is. Installatie van deze tanks vindt plaats door een installatiebedrijf dat gecertificeerd is overeenkomstig beoordelingsrichtlijn BRL-K903 "Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT)".

Waarom is het nodig?

Een tank volgens BRL-K796 wordt bij aflevering voorzien van een tankconformiteitsbewijs. Dit tankconformiteitsbewijs samen met het tankinstallatiecertificaat volgens BRL-K903 geeft de gebruiker, maar ook het bevoegd gezag, het vetrouwen dat het een veilige en betrouwbare tankinstallatie betreft. Het BRL-K796 tankconformiteitsbewijs en het tankinstallatiecertificaat volgens BRL-K903 zijn tevens het bewijs dat aan de PGS 30 wordt voldaan.

Overig

Een goed verfsysteem op een bovengrondse tank is van belang om deze te beschermen tegen corrosie. De corrosieklasse van het verfsysteem is afhankelijk van de plaats van opstelling en wordt aangebracht volgens BRL-K790. Optioneel kan een tank volgens BRL-K796 voorzien worden van een inwendige coating. Deze inwendige coating moet aangebracht worden volgens de BRL-K790.