Inhoud beoordelingsrichtlijn

Het aanbrengen van een verffilm/coating op hout en (al dan niet) houtachtige plaatmaterialen voor de bouwsector. Onder de term coating vallen ook de in BRL 0801 en BRL 0803 genoemde grondverf, voor-, en aflaksystemen.
Op 16 mei 2013 is de vigerende versie van BRL 0806 gepubliceerd. BRL 0806 is te downloaden via de site van Stichting KOMO.

Voor wie?

Timmerfabrikanten, spuiterij, timmerbedrijven, architecten, aannemers, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Houten gevelelementen (BRL 0801) en houten buitendeuren (BRL 0803), dienen van een goede gesloten verffilm te worden voorzien. Het aanbrengen van deze verffilm of coating kan door een timmerfabrikant of aannemer worden uitbesteed aan een daarvoor gekwalificeerd bedrijf. Door middel van certificatie op basis van BRL 0806 kunnen U en daarmee uw klant, aantonen dat de betreffende elementen en/of plaatmaterialen van een juiste coating zijn voorzien en dat deze voldoen aan de minimale kwaliteitseisen zoals mede gesteld in BRL 0801 en BRL 0803.

De kwaliteitsverklaringen zijn in principe voor onbepaalde duur geldig waarbij na verlening van de kwaliteitsverklaring periodiek een verificatie door Kiwa plaatsvindt om vast te stellen dat de certificaathouder en de producten continue voldoen aan de eisen van BRL 0806. Hiermee wordt de kwaliteit van de verfapplicatie bewaakt.

Processtappen

  • Opvragen BRL 0806 “Verfapplicatie op hout en plaatmaterialen voor de bouwsector” en onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens enkele kozijnen worden getest op sterkte en wind- en waterdichtheid;
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder en de verfapplicatie continue voldoet aan de eisen van BRL 0806.