Voor wie?

Producenten van vertikale drains

Wanneer is het nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van het KOMO keur voor verticale drains. KOMO is het Nederlandse keurmerk voor bouwproducten en wordt beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit. Een KOMO-kwalititeitsverklaring kan uitstekend gebruikt worden als marketingtool, omdat het staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit op basis van objectieve maatstaven.

Processtappen

De KOMO certificatie onder de beoordelingsrichtlijn BRL 1120 is een certificatieregeling voor verticale drains. Hierbij worden o.a. eisen gesteld aan de ingangscontrole van de grondstoffen, controles tijdens het productieproces, aan het eindproduct. Volgens het gestelde in de geharmoniseerde norm NEN-EN 13252 dient het product te zijn voorzien van CE markering.

Offerte verzoek

Bij de aanvraag van de offerte dient u aan te geven voor welke draintypen, opgebouwd uit kernen en vliezen, u gecertificeerd wil worden.

Toelatingsonderzoek

Door het uitvoeren van een toelatingsonderzoek wordt middels een bedrijfsaudit en voorgeschreven laboratoriumtesten door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van BRL 1120. Na een positief advies ontvangt u een KOMO certificaat.

Na certificatie wordt het kwaliteitssysteem zoals vastgelegd in het IKB regelmatig ge-audit. Het jaarlijkse aantal audits is vastgelegd in de BRL 1120.