Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn 2340 geeft de privaatrechtelijk voorschriften voor de materialen, eigenschappen, eisen en beproevingsmethoden aangaande ongewapende cementgebonden betonmetselstenen en hulpstukken van beton vervaardigd met gewone of lichte granulaten of een combinatie van beide en hoofdzakelijk bestemd voor gewoon, al dan niet dragend zicht- of buitenmetselwerk van gebouwen en kunstwerken.

De betonmetselstenen en hulpstukken van beton zijn geschikt voor alle soorten muren, met inbegrip van volle muren, buitenspouwbladen voor schoorstenen, spouwmuren, scheidingsmuren, keermuren en funderingsmuren.

Ze kunnen bescherming geven tegen brand en kunnen bijdragen tot thermische isolatie, akoestische isolatie en geluidsabsorptie.

Producenten van betonmetselstenen en hulpstukken van beton zijn publiekrechtelijk verplicht dat de betonmetselstenen en hulpstukken van beton moeten voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor Ongewapende betonproducten zoals betonmetselstenen en hulpstukken van beton geeft BRL 5070 hier de producteisen voor.

Op basis van BRL 2340 geeft Kiwa een KOMO Productcertificaat af.

Voor wie?

Gemeenten, aannemers, ingenieursbureau's, architecten, toezichthouders en prefab betonproducenten.

Wanneer nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde betonmetselstenen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de betonmetselstenen is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven