Waarom certificaat BRL 2401 voor uw bedrijf?

Opdrachtgevers willen zekerheid dat het geleverde voorspanstaal voldoet aan de gestelde eisen. Met het KOMO certificaat voorspanstaal geeft u deze zekerheid.


Komt mijn bedrijf in aanmerking voor  BRL 2401?

Bent u een producent van voorspanstaal dan is deze richtlijn voor u van noodzaak. BRL 2401 wordt gebruikt als grondslag voor het KOMO certificaat voorspanstaal.


Noodzaak van het certificaat

Het KOMO certificaat voorspanstaal geeft vertrouwen dat het voorspanstaal van u voldoet aan de in BRL 2401 gestelde eisen.


Voordelen van het certificaat

Met het KOMO certificaat voorspanstaal onderscheidt u zich van andere bedrijven op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid. Met het certificaat is er geen discussie over de prestaties van uw voorspanstaal.

Processtappen

Voor het verlenen van een KOMO certificaat voert Kiwa een toelatingsonderzoek uit aan de hand van beoordelingsrichtlijn BRL 2401. Het toelatingsonderzoek bestaat uit twee bezoeken waarbij naast de interne kwaliteitsbewaking van de producent, de productie beoordelen van het voorspanstaal en monsters nemen voor onderzoek in een extern laboratorium volgens de eisen in BRL 2401.Na verlening van het KOMO certificaat brengt Kiwa 3 a 4 keer per jaar een controlebezoek aan de productielocatie. De controlebezoeken hebben dezelfde inhoud zoals hierboven omschreven voor het toelatingsonderzoek.


Hier vindt u de reeds gecertificeerde bedrijven


Over Kiwa

Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). Met onze services voor certificering, inspectie, tests , training en consultancy zorgen we voor vertrouwen in de producten, services, processen, (management)systemen en medewerkers van onze klanten. Dat doen we in een groot aantal marktsegmenten, over de hele wereld al meer dan 65 jaar!