Voor wie?

Producenten van meterkastvloerplaten, instellateurs, bestekschrijvers en architecten.

Wanneer is het nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van het KOMO keur voor meterkastvloerplaten.

Processtappen

De KOMO certificatie onder de beoordelingsrichtlijn

BRL 3801 is een certificatieregeling voor meterkastvloerplaten. Hierbij worden o.a. eisen gesteld aan de ingangscontrole van de grondstoffen, controles tijdens het productieproces, aan het eindproduct. 

Offerte verzoek:

Bij de aanvraag van de offerte dient u aan te geven voor welke types u gecertificeerd wil worden. 

Toelatingsonderzoek:

 Door het uitvoeren van een toelatingsonderzoek wordt middels een bedrijfsaudit en voorgeschreven laboratoriumtesten door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van BRL 3801. Na een positief advies ontvangt u een KOMO certificaat. 

Na certificatie wordt het kwaliteitssysteem zoals vastgelegd in het IKB regelmatig ge-audit. Het jaarlijkse aantal audits is vastgelegd in de BRL 3801.

Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training, testing en consultancy. Kiwa is marktleider in de bouw-, water-, en gassector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Met ruim 700 specialistische medewerkers is Kiwa in meer dan 40 landen wereldwijd actief. Door de brede kennis en ervaring die Kiwa ter beschikking heeft en de internationale spreiding, is Kiwa niet alleen technisch inhoudelijk, maar ook prijstechnisch een zeer goede zakenpartner. De kwaliteit van uw bedrijf kan door Kiwa door middel van diverse kwaliteitsverklaringen(o.a. KOMO, ISO, VCA) in beeld worden gebracht, waardoor u een voorsprong in de markt creëert. Daarnaast kan Kiwa u van dienst zijn met implementatie van CE-markering.