Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL 4202 op cementgebonden platen die worden toegepast als plaatmateriaal bij niet niet-dragende (binnen)-wanden welke zijn samengesteld uit houten of metalen profielen, één of meerdere (typen) cementgebonden plaat en eventueel isolatiemateriaal.
De vlakke cementgebonden platen zijn specifiek bestemd om te worden toegepast op plaatsen met een vochtbelastingklasse CA1 t/m CE, zoals vastgelegd in tabel 1 van de BRL. Vochtbelastingklassen A en B vallen buiten de scope van deze BRL. Eventueel kan in combinatie met BRL 1003 “Niet-dragende binnenwanden” een attest-met-productcertificaat worden verleend.

Op 1 mei 2010 is de laatste versie van BRL 4202 gepubliceerd. Momenteel is BRL 4202 echter ingetrokken. Voor aanvang van een certificatietraject moet BRL 4202 eerst worden geactualiseerd op opnieuw door Stichting KOMO worden aanvaard. Neem voor verdere informatie contact op met Kiwa.

Voor wie?

Architecten, aannemers, afbouwbedrijven, vastgoedbeheerders, onderhoudsbedrijven, gemeenten, woningbouwverenigingen, woningbouwcorporaties, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Met het KOMO productcertificaat wordt aangetoond dat de cementgebonden platen voldoen aan de prestatie-en producteisen zoals in BRL 4202 zijn vastgelegd.
Het KOMO productcertificaat is in principe voor onbepaalde duur geldig waarbij na certificaatverlening periodiek een verificatie door een certificatie-instelling als Kiwa plaatsvindt om vast te stellen dat de certificaathouder en de betreffende producten continue voldoen aan de eisen van de betreffende BRL(’s). Hiermee wordt de kwaliteit van het betreffende product bewaakt.

Processtappen

  • Opvragen BRL 4202 “Vlakke cementgebonden platen voor binnentoepassingen”, eventueel BRL 1003 “Niet-dragende binnenwanden” en betreffende onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie(s) en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens de in de productspecifieke delen opgenomen eisen door een geaccrediteerd laboratorium worden getest;
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder continue voldoet aan de eisen van BRL 1003 en de betreffende product-BRL(‘s).

NB: Voor steeds meer bouwproducten worden op Europees niveau eisen gesteld aan de manier waarop prestaties worden bepaald en kenbaar worden gemaakt. Dit betreft de zogenaamde CE-markering. De CE-markering wordt geleidelijk per product ingevoerd. Informeer bij uw aanvraag of op het product uit uw deelgebied CE-markering van toepassing is. Voor verdere informatie aangaande CE-markering kunt u met Kiwa contact opnemen.