Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op vooraf vervaardigde polymeerbeton producten die kunnen worden toegepast:

  • in bouw(-werken);
  • in of op de (land)bodem;
  • in of op de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam,

welke in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren.

De producten bestaan uit polymeerbeton dat wordt gemaakt van hars, grove en fijne (natuurlijke) toeslagmaterialen, vulstoffen en hulpstoffen. Daarnaast kunnen kleurstoffen worden toegepast.

De polymeerbeton producten vallen onder vormgegeven bouwstoffen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor wie? 

Gemeenten, aannemers, ingenieursbureau's en producenten van polymeerbeton producenten.

Wanneer is het nodig?

Indien de wettelijke verplichting van het Besluit bodemkwaliteit geldt: wanneer betonproducten toegepast worden in toepassingsgebieden die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren.

Een erkend NL-BSB productcertificaat op basis van BRL 5076, geldt als wettig bewijsmiddel om aan te tonen dat aan het Besluit bodemkwaliteit wordt voldaan.

Processtappen

Het door de certificatie-instelling uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in de beoordelingsrichtlijn opgenomen producteisen inclusief beproevingsmethoden en omvatten, afhankelijk van de aard van het te certificeren product:

  • Monsteronderzoek, om vast te stellen of de producten voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit;
  • Indien er sprake is van deelname aan een bestaand cluster, wordt nagegaan of voldaan wordt aan de toelatingsvoorwaarden van het betreffende cluster;
  • Vaststelling van de keuringsfrequenties van de te onderzoeken parameter;
  • Beoordeling van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem en de implementatie daarvan.

De beoordeling van de implementatie van het kwaliteitssysteem vindt plaats tijdens één bezoek aan de productielocatie. Tijdens dit bezoek wordt ook een monsterneming voor het monsteronderzoek uitgevoerd.

Gecertificeerde bedrijven