Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn KOMO BRL 9161 heeft betrekking op ‘Het aanbrengen van afschermingsvoorzieningen langs wegen’.  De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op het aanbrengen en demonteren, inclusief het herstellen, van afschermingsvoorzieningen langs wegen.

De volledige BRL is te vinden op deze pagina.

Voor wie?

Aannemers GWW en (overheids)opdrachtgevers

Processtappen?

Overeenkomstig het algemene reglement van de certificatie-instelling, wordt door het bedrijf een aanvraag ingediend. De ontvangst van een aanvraag is de start van een toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek omvat de vaststelling van de doeltreffendheid en het op de juiste wijze hanteren van een kwaliteitssysteem conform deze BRL 9161 en het schriftelijk vastleggen daarvan in een kwaliteitshandboek met bijbehorende procedures en instructies. De certificatie-instelling stelt in overleg met het bedrijf een programma op.

Gecertificeerde bedrijven