Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn is van toepassing op geprefabriceerde straatkolken, trottoirkolken of gecombineerde straat-trottoirkolken van beton of polymeerbeton in voetgangersgebieden en gebieden met verkeersbelastingen. De rand voor de oplegging van het deksel of rooster is geïntegreerd in de kolk(kop).

Kolken zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

  • de opvang van afstromend hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken;
  • waar nodig voor het laten bezinken van zand en andere in dit water bezinkbare stoffen;
  • voor het achterhouden van drijvende stoffen (niet zijnde minerale olie);
  • voor de afvoer van hemelwater naar de openbare riolering, bedrijfsriolering, het oppervlaktewater of een infiltratievoorziening.

De beoordelingsrichtlijn is niet van toepassing op kolken voor vloeistofdichte verhardingen voor motorbrandstoffen en smeermiddelen.

Voor wie?

Gemeenten, aannemers, ingenieursbureau's en prefab betonproducenten.

Wanneer nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde kolken van beton en/of polymeerbeton. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de kolken van beton of polymeerbeton en de (gietijzeren) roosters/deksels is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven