Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL 9345 beschrijft de werkwijze bij het certificeren van slakken en slakmengsels voor toepassing in GWW-werken.

Slakken ontstaan als vloeibaar gesteente (smelt) bij de thermische ontsluiting van ertsen of de raffinage van vloeibare metalen. Na afkoelen van de smelt ontstaat een steenachtig materiaal, de slak.

Slakmengsels worden verkregen door de gebroken slak te mengen met een hydraulisch bindmiddel en eventueel andere steenachtige materialen.

Gericht op de toepasbaarheid in GWW-werken stelt de BRL 9345 milieuhygienische eisen aan het product zoals die vanuit het Besluit bodemkwaliteit gelden voor een bouwstof.

De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als NL BSB® productcertificaat.

Aanvullend op BRL 9345 is een aantal KOMO-beoordelingsrichtlijnen beschikbaar, gericht op de civieltechnische eisen die aan de verschillende typen slakken / slakmengsels worden gesteld in hun toepassing. Hiervoor wordt verwezen naar BRL 9304 (Fosforslak), respectievelijk BRL 9310 (LD-staalslak) en BRL 9328 (ELO-staalslak).

Voor wie?

Leveranciers, adviesbureaus, aannemers, toezichthouders, opdrachtgevers, laboratoria.

Wanneer is het nodig?

Bij het toepassen van slakken en slakmengsels in GWW-werken.

Processtappen

Offerte aanvragen bij Kiwa (zie aanvraagformulier in kader rechts); Kiwa stelt een offerte-overeenkomst op gebaseerd waarin alle uitgangspunten voor het certificatietraject en de periode na certificaatverlening zijn opgenomen;

Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL 9345. Na positief besluit ontvangt u het NL BSB productcertificaat; u mag daadwerkelijk uw materialen leveren onder certificaat nadat u met het certificaat een erkenning van Rijkswaterstaat (Bodem+) heeft ontvangen.

Na certificaatverlening volgt periodieke verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vinden minimaal 2 bedrijfsbezoeken plaats;.