Inhoud beoordelingsrichtlijn

Voor de inspectie van de buitenriolering worden de volgende processen toegepast:

  • visuele inspectiemethoden meestal met behulp van (rijdende) camera;
  • niet visuele inspectiemethoden.

Deze beoordelingsrichtlijn is van toepassing voor inspectiebedrijven. Voor reinigingsbedrijven wordt voor de controles op de uitgevoerde reinigingswerkzaamheden verwezen naar BRL K10014.

Voor wie?

Gemeenten, aannemers, ingenieursbureau's producenten rioleringsmaterialen, inspectie- en reinigingsbedrijven.

Wanneer nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde inspectie. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de uitgevoerde (niet) visuele inspectie is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven