De in deze BRL opgenomen eisen worden door Kiwa gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag, en de instandhouding van een productcertificaat voor verdelers verdelers voor warm water en gekoeld water.

Bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden zijn de certificatie-instellingen gebonden aan de eisen die in het hoofdstuk “Eisen aan certificatie-instellingen” zijn vastgelegd

De verdeler kan aangesloten zijn op een warmte en/of koude bron.

Opmerking: In deze BRL wordt met elke vermelde druk alleen overdruk bedoeld. (dus met “6 bar” wordt “6 bar overdruk” bedoeld).

Verwarming:

De verdelers zijn bestemd om te worden toegepast in vloerverwarmingsinstallaties voor warm water distributie bij een ontwerpdruk (= maximale werkdruk)  van 3, 6 of 10 bar  onder de voorwaarden genoemd in tabel 1.

Tabel 1: Temperatuursprofiel gedurende 10 jaar

Klasse 4
Klasse 5


Temperatuur

[ ºC]

Gebruiksduur

[Jaren]

Temperatuur

[ ºC]

Gebruiksduur

[Jaren]

Veiligheidsfactor /

temperatuur

(kunststof

verdelerhuis)

Tkoud200,5202,8 jaar1,25
Tbedrijf

40

+

60

4 jaar

+

5 jaar

60

+

80

5 jaar

+

2 jaar

1,5
Tmax700,5 jaar900,2 jaar1,3
T storing10020 uur10020 uur1,0
Opmerking:  het aangegeven temperatuurprofiel is afgeleid van klasse 4 en 5 conform van NEN-ISO 10508 gedurende 10 jaar.

Koeling:

De verdelers zijn bestemd om te worden toegepast in koelinstallaties met water of water/antivries mengsels bij een ontwerpdruk van 3,6 of 10 bar. De verhouding water/antivries is afhankelijk van de minimale ontwerptemperatuur.