De kunststof peilbuizen zijn bestemd om te worden toegepast bij het, in het kader van milieukundig bodemonderzoek, nemen van grondwatermonsters. Hierbij wordt bodemonderzoek bedoeld voor het bepalen van het al dan niet verontreinigd zijn van de bodem en/of bepaling van de mate van verontreiniging die zich voordoet. De kunststof peilbuizen mogen geen onverwacht verontreinigde effecten hebben op de grondwatermonsters die geanalyseerd moeten worden.

De kunststof peilbuizen worden vaak in combinatie toegepast met één of meerdere van de volgende materialen: boorgatklei, filterzand, kunststof filterkousen en kunststof slangen. Hiervoor kunnen eveneens productcertificaten bij Kiwa Nederland N.V. worden aangevraagd.


Wanneer is het nodig?

De kunststof peilbuizen conform BRL K561 zijn bestemd om te worden toegepast bij het nemen van grondwatermonsters voor milieukundig onderzoek in het kader van bodemsaneringen en bodembeheer.  


Processtappen

1) Aanvraag voor offerte bij productspecialist, direct of via Expert Centre Polymers.

2) Offerte = overeenkomst opgesteld op basis van de eisen in de BRL voor mechanische en toxicologische aspecten.

3) Na wederzijdse ondertekening wordt het onderzoek uitgevoerd.

4) Na positief afronden onderzoek en ondertekening contract wordt het certificaat verleend.

5) Certificaat is geldig voor onbepaalde tijd.

6) Voorwaarden van het certificatieproces liggen vast in het Reglement voor Certificatie 2017 en Algemene Voorwaarden voor Opdrachten aan Kiwa


Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training en testen. Kiwa is marktleider in de water-, gas- en bouwsector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Met ruim 1500 specialistische medewerkers is Kiwa in meer dan 40 landen wereldwijd actief.


Voor andere diensten van Kiwa verwijzen wij u naar onze Expert Centers.