U bent...

Bent u producent van kunststof peilbuizen en uw buizen zijn nog niet gecertificeerd?  Dan kan Kiwa u verder helpen. Onze certificatiedeskundigen op dit gebied verdiepen zich in uw vraagstelling en zoeken samen met u naar de juiste oplossing om het certificaat volgens de Kiwa beoordelingsrichtlijn te verkrijgen.

De ene buis is de andere niet

Over welke buizen hebben we het?  Het gaat om kunststof peilbuizen die bestemd zijn voor toepassing voor het nemen van grondwatermonsters bij een milieukundig bodemonderzoek.  Bodemonderzoek  voor het bepalen van het al dan niet verontreinigd zijn van de bodem. Maar ook,  om de mate van verontreiniging te bepalen die zich voordoet. De kunststof peilbuizen mogen namelijk geen onverwachte verontreinigde effecten hebben op de grondwatermonsters die geanalyseerd worden.

Goed voor u om te weten

De kunststof peilbuizen worden vaak in combinatie toegepast met één of meerdere van de volgende materialen: boorgatklei, filterzand, kunststof filterkousen en kunststof slangen. Ook voor deze producten kunt u een productcertificaat aanvragen volgens de Kiwa beoordelingsrichtlijnen. 

Uw eigen Kiwa keurmerk

De beoordelingsrichtlijn BRL561 is een certificatieregeling 'Peilbuizen voor grondwateronderzoek'.  Echter, het certificaat ontvangt u niet zomaar. Wij stellen hoge eisen aan de ingangscontrole van de grondstoffen, controles tijdens het productieproces en aan het eindproduct. Bij de aanvraag van een offerte geeft u aan voor welke producten u gecertificeerd wilt worden. 

Toelatingsonderzoek 

Wanneer u akkoord bent gegaan met onze offerte, gaan we over tot het uitvoeren van een toelatingsonderzoek. We onderzoeken of u het Kiwa certificaat kunt verkrijgen volgens de door ons vastgestelde eisen. Dit doen we door middel van een bedrijfsaudit en voorgeschreven laboratoriumtesten. De uitkomst hiervan bepaalt of u voldoet aan de eisen van BRL561. Is de uitkomst positief, dan ontvangt u een Kiwa certificaat. Vervolgens wordt het kwaliteitssysteem -zoals vastgelegd in het IKB- regelmatig door ons gecontroleerd. Op deze manier blijft uw product voldoen aan de gestelde eisen. Uw klanten kunnen erop vertrouwen dat uw product hen biedt wat zij belangrijk vinden; kwaliteit. 

Over Kiwa

Kiwa beschikt over gespecialiseerde bedrijfsonderdelen die zich richten op specifieke marktsegmenten, in Nederland en internationaal. We bieden specialistische services op het gebied van bijvoorbeeld energie en water, brandveiligheid en beveiliging, infrastructuur, dak- en geveladvies, sportaccommodaties en opleidingen. U kunt bij deze bedrijfsonderdelen terecht voor tests, inspectie, certificering, training en consultancy die is toegespitst op uw marktsegment.