Inhoud beoordelingsrichtlijn

Gecertificeerde compost heeft een laag gehalte aan verontreinigingen zoals glas, steen, plastic e.d.
Het is een stabiel materiaal waardoor het geschikt is voor het samenstellen van bomenzand en bomengrond.
Door de hoge kwaliteit is het tevens geschikt voor toepassing in parken en plantsoenen.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor producenten van GFT- en groencompost, boeren, groenvoorzieners en tuinders.

Wanneer nodig?

Wanneer een afnemer een hoge kwaliteit compost wenst b.v. in de groenvoorziening.