De certificeringregeling CA+ sluit aan op erkende normeringen voor archiefvernietiging, zoals de Duitse DIN Norm 66399, de Amerikaanse NAID AAA Certification en Nen 15713

Voor wie?

Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI)leden die het CA+ certificaat willen behalen en daarmee aantoonbaar maken dat zij een adequaat, efficiënt en gesloten vernietigingsproces hanteren. Dit geldt voor zowel Archief-, Data- en Productvernietiging.

Wanneer is het nodig?

Bij Archief-, data- en productvernietigende ondernemingen met het CA+ certificaat is de vernietiging van vertrouwelijk materiaal in veilige handen. Indien u als Archief-, data- en productvernietigende ondernemer dit richting uw klanten aantoonbaar wilt maken kunt u zich CA+ laten certificeren.

Processtappen 

  • Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa; Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven of u in het bezit bent van een OPK certificaat en het aantal vestigingen.
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van CA+. Na positief advies ontvangt u het CA+ certificaat. 
  • Na certificaatverlening periodiek verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de CA+. Jaarlijks vindt een bedrijfsbezoek plaats.
Gecertificeerde bedrijven