Waarom Heeft u dit certificaat nodig? 

De CE-markering Fertiliser Regulation is verplicht voor producenten van meststoffen die handelen binnen de Europese Unie. De markering brengt tevens vele voordelen voor uw organisatie mee. Het is een groen initiatief waarmee afvalstoffen worden hergebruikt. De regeling staat in lijn met circulair ondernemen. Het hele proces is een stuk milieuvriendelijker omdat er meer bijproducten worden gebruikt van bronnen die anders onbruikbaar worden verklaard. Doordat deze regels gelijk worden getrokken binnen de gehele Europese Unie, worden de producten met deze CE-markering geaccepteerd in alle 27 lidstaten. Dit vergroot de marktkansen van uw organisatie. 

 

Voor wie? 

Bent u binnen de Europese Unie een producent van organische of anorganische meststoffen, kalken, bodemverbeteraars, groeimedia, remmers en bio-stimulanten dan is de CE-markering Fertiliser Regulation voor u van toepassing. Deze regeling geldt ook voor producenten van buiten de Europese Unie, die hun producten willen importeren naar de markt van de EU-lidstaten. In bijna alle gevallen worden de distribiteurs van deze meststoffen gezien als producent. Hierdoor is de markering ook van toepassing op hen.

Hoe werkt het? 

Voorafgaand aan de certificatie van de CE-markering Fertiliser Regulation, moet een bedrijf aan een aantal criteria voldoen. Zo wordt er niet alleen gekeken naar het eindproduct, maar worden ook de benodigde componenten die nodig zijn bij de productie onder de loep genomen. Als alle benodigde ingrediënten voldoen aan de criteria komt u in aanmerking voor een certificaat. In dit certificaat verklaard de notified body dat er aan alle vereisten is voldaan. Wanneer het certificaat is uitgegeven, mag de producent zijn product markeren met het CE-keurmerk. Met dit keurmerk kan de producent verklaren dat zijn product aan alle vereisten van de Fertiliser Products Regulation voldoet. 

 

Waarom Kiwa?

Kiwa is een internationale notified body voor meerdere CE-markeringen. Een notified body is een onafhankelijke organisatie aangewezen door de Europese Commissie en de EU-lidstaten om de certificatie uit te voeren. Kiwa heeft de expertise van de mestproducten en is betrokken bij de implementatie van de Fertilising Products Regulation. Kiwa heeft ruime ervaring met het auditen van producten die onder deze regulering vallen.