Normreferenties

  • NEN-EN 16002 - Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de weerstand tegen windbelasting van mechanisch bevestigde flexibele dakbanen voor waterafdichting
  • ETAG 006 – Systemen van mechanisch bevestigde flexibele dakbanen voor waterafdichting
  • NEN 6707 - Bevestiging van dakbedekkingen - Eisen en bepalingsmethoden
  • BDA – dynamische windbelastingsproeven voor gevels

Principe 

Op een proefstuk van bepaalde afmetingen ( 3 m x 3 m of 3 m x 5 m) wordt een pulserende onderdruk aangebracht. Door deze druk steeds op een vastgestelde wijze te vergroten, zal het proefstuk op den duur bezwijken. De belastingcyclus waarin het bezwijken optreedt, is bepalend voor de weerstand tegen dynamische windbelasting en daarmee voor de toepasbaarheid van de opbouw in de verschillende windgebieden.