Voor opslag en transport van vloeistoffen en gassen wordt vaak staal toegepast. Omdat staal gevoelig is voor corrosie, worden opslag- en distributiesystemen voorzien van beschermende coatings. Ondergrondse systemen worden aanvullend beschermd door middel van kathodische bescherming. Hierbij wordt een potentiaalverschil aangebracht tussen het staal en de grond, waardoor het corrosieproces wordt vertraagd of voorkomen.

In de cursus Kathodische Bescherming KB - Specialist van Kiwa Training leren medewerkers van bedrijven die zich bezig houden met het ontwerpen en onderhouden van KB-systemen hoe ze zelfstandig systemen voor kathodische bescherming kunnen ontwerpen en het functioneren van bestaande systemen kunnen beoordelen. Ook leren (aankomend) KB-vakmensen hoe ze verstoringen in KB-systemen kunnen opsporen en verhelpen. De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het persoonscertificaat ‘Kathodische bescherming – Specialist’.

Extra voorbereiding op examen KB - Specialist

Voorafgaand aan het examen kunnen cursisten en examenkandidaten die zich willen hercertificeren zich extra voorbereiden op het examen door de ééndaagse Examentraining Kathodische Bescherming (KB) – Specialist te volgen. Of hiervoor moet worden gekozen, hangt af van de praktijkervaring, theoretische kennis en dagelijkse werkzaamheden van de examenkandidaat. Tijdens de examentraining wordt de lesstof die in de cursus aan de orde is gekomen nog een keer doorgenomen. Tijdens de examentraining kunt u het volgende verwachten:

  • U kunt extra vragen stellen over de in de cursus behandelde stof;
  • U krijgt de gelegenheid om de meetapparatuur waarmee het functioneren van het KB-systeem wordt vastgesteld te beoordelen en te bedienen;
  • U kunt oefenen met soortgelijke opdrachten als bij het praktijkexamen. De uitwerkingen worden besproken;
  • U krijgt een aantal meerkeuzevragen die een afspiegeling zijn van het theorie-examen. De antwoorden worden besproken.

Kosten

De kosten voor de examentraining bedragen € 468,- ex. BTW.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Examentraining Kathodische Bescherming – Specialist? Neem dan contact op met ons op door te mailen naar training@kiwa.nl.