De stationaire brandbluscomponenten gebaseerd op droge aërosols zijn bestemd om te worden toegepast als onderdeel van een brandblussysteem. Het brandbluscomponent moet geactiveerd worden door het brandblussysteem.
Het is een brandbluscomponent bestaande uit een verpakking gevuld met een droge vaste blusstof, die na activering als droge aërosol wordt uitgeworpen met als functie om de brand te blussen.

Het brandbluscomponent moet geschikt zijn voor het blussen van branden met de volgende brandklassen in EN 2:

  • het blussen van branden met brandklasse A (vaste stoffen)
  • het blussen van branden met brandklasse B (vloeistoffen of vloeibare wordende stoffen)
  • het blussen van branden met brandklasse C (gassen)
  • het blussen van branden met brandklasse F (kokende oliën en vetbranden)

De normen die van toepassing zijn op het schema K23001 zijn:

  • EN 15276-1 Ventilatie van gebouwen - Verdeling van lucht - Metingen in de leefzone van ruimtes met airconditioning en/of ventilatie voor de beoordeling van het thermisch en acoustisch comfort 
  • ISO 15779 Condensed aerosol fire extinguishing systems - Requirements and test methods for components and system design, installation and maintenance - General requirements

Toelichting:
Smeltende kunststoffen zijn gedefinieerd binnen brandklasse A.
Branden veroorzaakt door elektrische kortsluitingen, veroorzaken branden in de klasse A, B en C.

Voor wie?
Branddetectiebedrijven, systeembeheerders.

Processtappen
Het schema 'K23001 Product Certification Scheme for nonpressurized condensed aerosol generators and components used in fixed fire extinguishing systems’ stelt prestatie-eisen aan het product en eisen aan de beproevingsmethoden.

Daarnaast stelt het schema eisen aan het kwaliteitssysteem van het bedrijf. Hierbij valt te denken aan eisen aan de interne kwaliteitsbewaking, procedures, werkinstructies en personeel.

Certificatieproces
Certificering van uw bedrijf op basis van het certificatieschema K23001 begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering op basis van het schema 'K23001 Product Certification Scheme for nonpressurized condensed aerosol generators and components used in fixed fire extinguishing systems’ te behouden.

Gecertificeerde bedrijven
Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.