Voor wie?

Fabrikanten, netbeheerders, vertegenwoordigers, retailers, aannemers en installateurs.

Processtappen

Een door u goedgekeurde offerte is het begin van een getest en goedgekeurd product. De belangrijkste stappen hierin zijn:

  • Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de KE gestelde eisen wordt voldaan. 
  • Het resultaat is een certificaat waarop staat vermeld aan welke eisen het desbetreffende product voldoet. 
  • Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde producten bij voortduring aan de in de KE gestelde eisen blijven voldoen, 
  • Controle op het kwaliteitssysteem: controle op de naleving van het IKB-schema (als beschreven in de keuringseis) en de procedures.

 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze certificatiedeskundige.

Over Kiwa

GASTEC QA is een kwaliteitskeurmerk van Kiwa dat kan terugvallen op een rijke ervaring, opgebouwd binnen de gasbranche in Nederland. Alle GASTEC QA keuringseisen zijn opgesteld en goedgekeurd door bedrijven afkomstig uit de volle breedte van de gasbranche en volgen de Nederlandse regelgeving voor gasinstallaties op de voet. Het GASTEC QA merk is een vrijwillig keurmerk en het perfecte middel om de kwaliteit en veiligheid van een product op een volledig onafhankelijke manier aan te kunnen tonen.