Installateurs van opslaginstallaties voor chemicaliën.

Bedrijven vallend onder het Activiteitenbesluit (BARIM) zijn wettelijk verplicht om hun chemicaliën opslaginstallatie onder certificaat te laten installeren door een volgens BRL-K903 gecertificeerde installateur. Een gecertificeerde installateur dient de installatie aan te leggen volgens een goedgekeurde RI&E alvorens een certificaat volgens BRL-K903 kan worden afgegeven. De tanks en lekbakken ten behoeve van de opslag van chemicaliën zullen onderdeel zijn van deze RI&E.

De RI&E van iedere tankinstallatie kan worden gestroomlijnd wanneer gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde producten. In deze gevallen zijn de RI&E-aspecten, die verband houden met de gecertificeerde producten, niet nodig. De opslagtanks en lekbakken, gefabriceerd volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K21011, zullen in overeenstemming zijn met de eisen van de BARIM, RARIM en beoordelingsrichtlijn BRL-K903.

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, dan kunt u voor informatie over de eisen en het te doorlopen traject contact opnemen met onze certificatiedeskundige.