Op het gebied van kassenbouw is Nederland de absolute wereldleider. Nederlandse kassenbouwers zijn dan ook tot ver over de eigen landsgrenzen actief betrokken bij tuinbouwprojecten die uitblinken in innovatie en duurzaamheid.

Keurmerk glastuinbouw
Een nieuwe kas moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Het HortiQ BRL 8000-certificaat toont aan dat een tuinbouwkas aan die eisen voldoet. Bouwers en installateurs die actief zijn in de glastuinbouw kunnen hiermee een efficiency-slag maken en hun vakmanschap tonen. Ook bieden ze hun opdrachtgevers hiermee de zekerheid dat er is gewerkt volgens heldere procedures en criteria. Het BRL 8000-certificaat is een onafhankelijk en objectief keurmerk voor bedrijven die zich bezighouden met het ontwerpen en bouwen van tuinbouwkassenkassen.

Initiatief van AVAG
Het HortiQ-certificaat op basis van BRL 8000 is zowel een systeem- als een productcertificaat. Het heeft betrekking op de organisatie en kwaliteitsborging én op de kwaliteit van het geleverde product. Dat laatste wordt geborgd doordat volgens de BRL 8000 moet worden voldaan aan een aantal ISSO-publicaties. HortiQ is een initiatief van AVAG, het platform van toeleveranciers in de tuinbouw.

Het HortiQ-certificaat garandeert de leidende positie van de Nederlandse glastuinbouwsector. Met een BRL 8000-certificaat bieden bouwers en leveranciers van kasconstructies en daarin gebruikte installaties klanten zekerheid. HortiQ is een onafhankelijk en objectief kwaliteitssysteem voor kassenbouwers, installatiebedrijven en andere toeleveranciers in de glastuinbouw.

Het stappenplan voor HortiQ-certificering volgens BRL 8000 ziet er als volgt uit:

  • Als u klaar bent voor de beoordeling, neemt u contact op met de internationale, certificerende instantie Kiwa. Kiwa meldt bij stichting HortiQ dat uw bedrijf zich wil certificeren;
  • Kiwa voert een audit uit van uw processen en/of uw producten;
  • Kiwa rapporteert na de beoordeling aan het bestuur van HortiQ;
  • Bij een positieve beoordeling ontvangt u het certificaat en kunt u gebruik maken van de HortiQ-labels.
  • Het HortiQ-certificaat is drie jaar geldig. Gedurende de looptijd wordt u elk jaar door Kiwa beoordeeld op een aantal specifieke aspecten van de certificering;
  • Na afloop van de geldigheid van het certificaat, moet de volledige beoordeling opnieuw worden doorgelopen.

Voor beide HortiQ-certificaten (BRL 8000 en BRL 8001) is Kiwa wereldwijd aangewezen als certificerende instantie. Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, technologie, training en testing. We zijn marktleider in de water-, gas- en bouwsector, industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid en met duizenden specialistische medewerkers actief in meer dan veertig landen. Vanuit Kiwa’s expertcenters wordt alle beschikbare kennis en ervaring vanuit een centraal punt gecoördineerd. Op deze manier kan uw vraag of probleem snel worden behandeld door de meest geschikte deskundigen.