Inhoud beoordelingsrichtlijn

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
  • beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
  • minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen. 

Voor wie?

ISO 14001 is bij elke organisatie toepasbaar. Het overzicht van gecertificeerde organisaties laat zien dat organisaties in zowel industrie als dienstverlening, profit of non profit, groot en klein ISO 14001-gecertificeerd zijn.

Wanneer is het nodig

Elke organisatie heeft in meer of mindere mate invloed op het milieu. Is het niet door de activiteiten van de organisatie zelf dan is het wel door de inkoop van producten en diensten. De ISO 14001-norm geeft aan wat in het managementsysteem geregeld moet zijn, de invulling ervan bepaalt elke organisatie zelf. Wanneer een organisatie een beperkt aantal milieuaspecten en milieurisico’s heeft, is de invulling van het managementsysteem daarop aangepast.

Processtappen

De ISO 14001 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Context van de organisatie
  • Leiderschap
  • Planning
  • Ondersteuning
  • Uitvoering
  • Evaluatie van de prestaties
  • Verbetering

Gerelateerde diensten

De ISO 14001-norm volgt de High Level Structure (HLS). Alle ISO-normen worden opgezet volgens de HLS, wat het voor organisaties makkelijk moet maken om hun managementsystemen voor kwaliteit(ISO9001), milieu (ISO14001, ISO50001 en arbo (ISO45001) te integreren. 

EED

Op basis van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) is een groot aantal organisaties verplicht om periodiek een zogenaamde energieaudit uit te voeren en in te dienen bij het bevoegd gezag. Organisaties die beschikken over een ISO 50001-certificaat of een certificaat CO2-reductiemanagement met ISO 14001 zijn hiervan vrijgesteld. Meer informatie over de EED, de plicht tot de uitvoering van een energie audit en hulpmiddelen is hier te vinden.