Inhoud beoordelingrichtlijn

Sinds maart 2018 is ISO 45001 de nieuwe internationale norm voor arbomanagementsystemen. ISO 45001 vervangt OHSAS 18001, die weliswaar hetzelfde doel heeft, maar geen gestandaardiseerde internationale norm is.

Wat zijn de verschillen tussen ISO 45001 en OHSAS 18001?
ISO 45001 bevat, net als OHSAS 18001, eisen voor het arbomanagementsysteem in een organisatie. In tegenstelling tot OHSAS 18001 is ISO 45001 dus een gestandaardiseerde internationale norm. Maar er zijn meer verschillen:

 • Het begrip ‘worker’ wordt geïntroduceerd;
 • Er is meer aandacht voor leiderschap en voor cultuur met betrekking tot arbomanagement;
 • Er is meer aandacht voor 'persons working under the control of the organisation';
 • Er is meer aandacht voor commitment in relatie tot de ‘hierarchy of control’;
 • Het uitgangspunt 'trainingsbehoeften' is vervangen door het uitgangspunt 'competenties'.

Nieuw in ISO 45001: High Level Structure (HLS)

Net als alle nieuwe ISO-normen voor managementsystemen wordt ook in de norm ISO 45001 gebruik gemaakt van de zogenoemde High Level Structure (HLS). De HLS is een 'structuur op hoofdlijnen' die voor alle normen gelijk is. De HLS legt onder meer het volgende vast:

 • Contextanalyse;
 • Vaststelling van de eisen van belanghebbende partijen;
 • Invloed van in- en externe veranderingen op de organisatie;
 • Integratie met andere bedrijfsprocessen;
 • Risico's en kansen;
 • Beheersing van uitbestede processen;
 • Gedocumenteerde informatie.

Voor wie?

Vanaf maart 2018 kunt u met een ISO 45001-certificaat aantonen dat u de norm in uw organisatie heeft geborgd en dat uw organisatie in staat is op een gestructureerde wijze verbeteringen te initiëren, te plannen, uit te voeren en te evalueren. Kortom, het leveren van kwaliteit kan aantoonbaar worden gemaakt!

Wanneer is het nodig?

Het opzetten en implementeren van een arbomanagementsysteem heeft voordelen voor uw organisatie, waaronder een verminderde kans op fouten en klachten, een betere procesbeheersing en -aansluiting en duidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het maakt de organisatie transparant.

Continue verbeterprincipes

Als onafhankelijke certificatie-instelling toetsen wij of uw arbomanagementsysteem voldoet aan de eisen die in de norm ISO 45001 worden gesteld. ISO 45001 is gebaseerd op dezelfde continue verbeterprincipes als ISO 9001, ISO 14001 en verschillende productcertificatieschema's. Hierdoor is het mogelijk audits te combineren, wat een reductie tot gevolg heeft in audit-tijd en -kosten. Deze one-stop shop-formule kunnen we in uiteenlopende branches toepassen.