KAT is er op gericht dat de herkomst van de eieren te allen tijde is terug te traceren in een centrale databank. Deelname aan dit kwaliteitssysteem is interessant als u de eieren af wilt zetten naar Duitsland. De regelinghouder is KAT, zij stellen de regels op. Deze zijn hier terug te vinden. Wilt u deelnemen aan KAT? Meld u dan aan via de website van KAT en geef aan dat u zich wilt laten controleren door Kiwa VERIN.

Certificering

Tijdens de controle vindt er onder meer een rondgang plaats door de voorruimte en de stallen.  Hierbij wordt al een groot deel van de normen gecontroleerd. Aanvullend vindt controle van de administratie plaats. Dit alles om ervoor te zorgen dat de producten die worden afgeleverd veilig zijn voor mens en dier en waarvan de herkomst te traceren is. Wij richten de controles zo efficiënt mogelijk in, daar waar mogelijk voeren we "combi bezoeken" uit. Dit betekent dat in één bezoek verschillende kwaliteitssystemen gecontroleerd kunnen worden (IKB, VLOG, BLk). 

Voor meer informatie en voor de actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen.