Wat is het ? 

Bij beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt het werken met kwaliteitsbeelden steeds vaker gehanteerd om een afgesproken kwaliteitsniveau te behalen en in stand te houden. Dit beeldgericht werken gaat niet vanzelf. Bedrijven die zo willen werken dienen te beschikken over een juist kwaliteitssysteem om te borgen dat de methode van beeldgericht werken een vaste plaats krijgt in de organisatie.

Het NVRD - keurmerk Beeldschoon biedt ondernemers handvatten voor de inrichting van een dergelijk systeem en instituten zoals Kiwa de mogelijkheid die systemen te beoordelen en bij positief resultaat het Keurmerk Beeldschoon te verstrekken. Het eisen pakket is vastgelegd in de door de NVRD-normcommissie ontwikkelde certificatieschema “NVRD-Keurmerk Beeldschoon” De documenten zijn beschikbaar via de site van de NVRD

Wat zijn de voordelen ?

Voordelen voor de opdrachtgever zijn:

  • Bewijs dat de uitvoering deskundig geschiedt
  • Goede manier om een geschikte opdrachtnemer te selecteren
  • Opdrachtnemer/uitvoerende dienst kan vooral worden aangesproken op de manier van organiseren van het proces en niet alleen op het resultaat

Voordelen voor de opdrachtnemer/uitvoerende diensten zijn:

  • Aantoonbaar maken dat men in staat is om kwaliteit te leveren
  • Blijvende aandacht voor de werkwijze
  • Stok achter de deur binnen de eigen organisatie
  • Methode om de kwaliteit voortdurend te verbeteren

Wat Kan Kiwa voor u doen?

Op uw verzoek kan Kiwa:

  • Een 0-meting uitvoeren op uw kwaliteitsysteem van het NVRD - keurmerk Beeldschoon
  • Een certificatie onderzoek uitvoeren voor het toekennen van het NVRD - keurmerk Beeldschoon
  • 1 x jaarlijks controlebezoeken uitvoeren