In toenemende mate komt het voor dat restaurants of fastservicebedrijven met gemeentelijke ontheffing na de sluitingstijden voor de horeca geopend zijn voor het uitgaanspubliek. Aan deze ontheffing is vaak de verplichting gekoppeld van particuliere beveiliging. Deze dienstverlening valt ook onder de scope van dit keurmerk.

Beheerder van het Keurmerk Beveiliging is De Nederlandse Veiligheidsbranche.

Voor wie?

Voor beveiligingsorganisaties met een ND-vergunning die in opdracht van derden horecagelegenheden, de bezoekers en het in de gelegenheid tewerkgestelde horecapersoneel beveiligen.

Wanneer is het nodig?

Het keurmerk Horecabeveiliging dient te bewerkstelligen dat het proces van professionalisering alsmede het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar worden gemaakt en bevorderd. Met de uitvoering van dit keurmerk wil Kiwa opdrachtgevers en overheden zekerheid bieden over het kwaliteitsniveau van beveiligingsorganisaties. Dankzij deze keurmerken is het kwaliteitsniveau van de branche duidelijk zichtbaarder geworden.

Processtappen

Het specifieke van horecabeveiliging komt op diverse plaatsen terug in het keurmerk:

  • Heldere beschrijving van de werkingssfeer van de cao's die van toepassing kunnen zijn (4.1.3 en 4.1.6)
  • Specifieke invulling van de risico-analyse (4.5.3)
  • Specifieke invulling van beveiligingsplan (4.5.3), waaronder contacten met de lokale overheid, politie, brandweer en andere veiligheidspartners
  • Specifieke invulling van het calamiteitenplan (4.5.4)
  • Een norm over de wijze waarop de beveiligingsorganisatie omgaat met incidenten (4.5.5)


Must- en puntenvragen
In het schema is onderscheid gemaakt in must-en puntenvragen. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen, dient minimaal te worden voldaan aan de volgende eisen:

  • 100% score op de mustvragen
  • 70% score op de puntenvragen (= minimaal 45 punten van de 60 beschikbare punten)

Certificatieproces

Certificatie van uw bedrijf als erkend bedrijf voor Horecabeveiliging begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen. Het certificaat wordt verstrekt door de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen.

Gecertificeerde bedrijven

Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.