Voor wie?

  • Sportverenigingen;
  • Eigenaren van sportparken.


Wanneer is het nodig?

Bij voorkeur 1x per jaar, bijvoorbeeld elk najaar/winter.


Processtappen

  • Meten lichtopbrengst;
  • Meten gelijkmatigheid;
  • Controle op verblinding;
  • Controle op lichthinder voor omwonenden en/of verstoring van omliggend landschap;
  • Advies om eventuele tekortkomingen aan te pakken.


Over Kiwa ISA Sport

Kiwa ISA Sport is hèt kennisinstituut voor sportaccommodaties. Al meer dan vijftig jaar helpen wij bij het realiseren en in stand houden van kwalitatief goede, duurzame en veilige sportaccommodaties. Dat doen wij vooral binnen Nederland, maar ook internationaal. Sinds 2011 maken wij deel uit van Kiwa.

Kiwa ISA Sport is volledig onafhankelijk en heeft alle benodigde kennis in huis over de aanbevelingen van NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde), de onderliggende norm NEN-EN 12193 en de van toepassing zijnde testmethoden. Wij nemen al jaren deel aan alle (inter)nationale normcommissies en zijn geaccrediteerd door (inter)nationale sportbonden.