Een adequaat verlichtingsniveau is niet alleen voor sporters pure noodzaak, maar ook voor arbiters, toeschouwers en begeleiders. Met een goede verlichting vergroot je de veiligheid en verminder je de kans op blessures. Bovendien is het met goed zicht een stuk leuker sporten

De services van Kiwa ISA Sport op het gebied van kwaliteitsbewaking verlichtingsinstallaties sportvelden zijn bedoeld voor sportverenigingen en eigenaren van sportparken. Bij voorkeur wordt de kwaliteit van de installaties één keer per jaar gecheckt, bijvoorbeeld elk najaar/winter.

Stappen die tijdens een kwaliteitsbewaking verlichtinsinstallatie aan de orde komen:

  • Meten lichtopbrengst;
  • Meten gelijkmatigheid;
  • Controle op verblinding;
  • Controle op lichthinder voor omwonenden en/of verstoring van omliggend landschap;
  • Advies om eventuele tekortkomingen aan te pakken.

Kiwa ISA Sport

Kiwa ISA Sport is hèt kennisinstituut voor sportaccommodaties. Al meer dan vijftig jaar helpen wij bij het realiseren en in stand houden van kwalitatief goede, duurzame en veilige sportaccommodaties. Dat doen wij vooral binnen Nederland, maar ook internationaal. Sinds 2011 maken wij deel uit van Kiwa. Kiwa ISA Sport is volledig onafhankelijk en heeft alle benodigde kennis in huis over de aanbevelingen van NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde), de onderliggende norm NEN-EN 12193 en de van toepassing zijnde testmethoden. Wij nemen al jaren deel aan alle (inter)nationale normcommissies en zijn geaccrediteerd door (inter)nationale sportbonden.