Het ‘Keurmerk ZZP'ers Zorg’ is bedoeld voor ZZP'ers die in aanmerking willen komen voor contractering bij Gemeentes, zorgkantoren en Zorgverzekeraars. Deze partijen stellen deelname aan het keurmerk verplicht om de zekerheid te hebben dat een ZZP'er voldoet aan de beroeps- en ondernemerseisen en kwalitatief goede zorg verleent. Tevens kan dit keurmerk ook verplicht worden gesteld bij de aanvraag van een AGB code.  Voor cliënten is het kwaliteitskeurmerk een belangrijk hulpmiddel om een goede en veilige keuze te maken uit het aanbod van ZZP'ers. Voor de ZZP’er levert het keurmerk praktische verbeterinformatie op. Via het Keurmerkregister kan eenvoudig worden vastgesteld of een ZZP'er het keurmerk in bezit heeft. Dit is een verplicht Keurmerk.

Het certificaat halen in 5 stappen:

Het einddoel van het deelnemerschap is het behalen van het Mijn Keurmerk certificaat. Dat doel haal je in de volgende 5 stappen, in de aangegeven volgorde:

1. Voorbereiden (informatie lezen, de noodzakelijke verplichtingen te regelen);

2. Aanmelden op de website en uploaden van bewijsstukken in uw online dossier (dit doe je zelf op www.mijnkeurmerk.nl);

3. Acceptatie keurmerk (na aanvraag door de ZZP’er zal Kiwa het dossier beoordelen. Wanneer alles in orde is zal het keurmerk worden toegekend aan de ZZP’er);

4. Registratie (dit gebeurt door Kiwa na acceptatie op de 1e dag van de maand, er wordt dan ook een keurmerkpas toegestuurd);

5. Certificeren (Kiwa doet dit wanneer er een audit heeft plaats gevonden en alle documenten en de 3 cliëntenenquêtes aanwezig zijn in het dossier).

Klik hier voor meer informatie!