MSC staat voor Marine Stewardship Council. Dit is een duurzaamheidscertificering voor wild gevangen vis, schaal- en schelpdieren.

MSC is een ketencertificering wat inhoudt dat alle schakels van de keten het certificaat meten hebben om een gecertificeerd eindproduct te verkopen. De nadruk ligt bij de primaire bedrijven op de vangstmethode die aan gedetailleerde eisen moet voldoen. Bij de verwerkende schakels is aankoop en kans op contaminatie met niet duurzaam gevangen product het speerpunt. 

De certificering is voor alle schakels in de keten mogelijk.

Voor meer informatie over MSC certificering kunt u contact met ons opnemen.