Voor slachtbedrijven die betrouwbaarheid hoog in het vaandel hebben staan levert Kiwa CMR een nieuw kwaliteitslabel: MK-Systeem. Dit kwaliteitssysteem monitort en borgt het gehele proces van aanvoer van dieren tot en met de weging van de karkassen. Centraal hierbij staan de juiste handelswijze en opvolging van verschillende kwaliteitsprocedures en de vastlegging hiervan. Het uiteindelijke doel is een waarborg voor nakoming van eisen en afspraken tussen leveranciers,  slachthuizen en derden met het oog op aanvoer, het houden van de dieren op de slachtlocatie en het slachten zelf.

Een onafhankelijke, kritische beoordeling van het nakomen én de kwaliteit van de gehanteerde procedures door betrokken partijen gedurende het totale proces van ontvangst dieren tot aan het koelen van de karkassen biedt meer duidelijkheid en transparantie voor zowel de leverancier als het slachtbedrijf.

Naast de beoordeling van de slachtkwaliteit en het uitvoeren van periodieke administratieve controles, ondersteunt Kiwa CMR de leveranciers en slachtbedrijven met het waarborgen van de afgesproken kwaliteitsstandaard. Doel: een continue verbetering van de processen en het waarborgen van de afgesproken kwaliteitsstandaard. Kiwa CMR ondersteunt en ontzorgt hierbij als onafhankelijke intermediair tussen leverancier en slachthuis.