De toepassingsgebieden zijn:

  • A. onderhoud en uitgebreid onderhoud van draagbare blustoestellen en brandslanghaspels met vormvaste slang, eventueel aangevuld met specialisaties voor verrijdbare blustoestellen en (of) brandslanginstallaties met plat-oprolbare slang
  • B. aanvullende specialisaties voor revisie van draagbare en verrijdbare blustoestellen
  • C1. onderhoud van droge blusleidingen in bouwwerken tot een hoogte van 70 meter (zonder drukvastheidsbeproeving)
  • C2. onderhoud van droge blusleidingen in bouwwerken tot een hoogte van 70 meter met drukvastheidsbeproeving

Certificatie omvat minimaal deelgebied A zonder specialisaties. Deelgebied B en/of C zijn alleen mogelijk als ook deelgebied A wordt uitgevoerd onder certificaat.

Voor wie?
Bedrijven die onderhoud aan blusmiddelen uitvoeren en eindgebruikers.
Als erkend Onderhoudsbedrijf REOB kunt u zich onderscheiden in de markt met dit certificaat. Erkende REOB bedrijven kunnen aantonen dat ze het onderhoud aan blusmiddelen volgens de normen uitvoeren, de originele onderdelen en blusstoffen gebruiken bij onderhoud en een onderhoudsrapport opstellen waarin de vervangingsadviezen technisch worden onderbouwd.

Wanneer is het nodig?
Iedereen kent wel de rode brandblussers en brandslanghaspels; vaak goed zichtbaar op centrale plekken in gebouwen. Telkens weer blijkt dat deze zogenaamde ‘kleine blusmiddelen’ uiterst effectief zijn bij het blussen van beginnende branden.

Om de zekerheid te hebben dat deze blusmiddelen het ook echt doen als ze worden ingezet is nauwgezet onderhoud van groot belang. Deskundig onderhoud wordt dan ook alleen door een erkend Onderhoudsbedrijf REOB uitgevoerd. Kiwa NCP kan deze certificering afgeven als bedrijven hebben aangetoond dat zij voldoen aan de eisen.

Kiwa NCP heeft hiervoor een licentieovereenkomst met het CCV afgesloten om de het certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) uit te voeren.

Processtappen
Het certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) stelt eisen aan het bedrijf, zoals gediplomeerd personeel, het kwaliteitsbeleid, procedures, klachtenafhandeling, maar ook eisen aan het uitvoeren van het onderhoud aan een blustoestel.

Door middel van het jaarlijks laten uitvoeren van een bedrijfsaudit en bijwoningen op het uitgevoerde onderhoud door de Onderhoudsdeskundige kan een Onderhoudsbedrijf REOB aantonen te voldoen aan de criteria voor certificering.

Certificering van uw bedrijf als erkend Onderhoudsbedrijf REOB begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering REOB wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw REOB certificering te behouden.

Gecertificeerde bedrijven
Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.