Voordat asfalt afgevoerd mag worden, moet eerst de opbouw en teerhoudendheid zijn onderzocht. Dit onderzoek moet plaatsvinden voordat de reconstructie plaatsvindt. Nadat een besluit tot reconstructie is genomen, is het onderzoek naar de teerhoudendheid de eerste stap.
Het onderzoek wordt vaak gecombineerd met onderzoek in het kader van wegbouwkundig advies en met een milieu hygiënisch onderzoek van de fundering en de ondergrond.

Zowel de wegbeheerders als de ingenieursbureaus of adviesbureaus die werken voor wegbeheerders hebben te maken met deze problematiek. Wegbeheerders zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verwijderen van teerhoudend asfalt uit de keten. Het onderzoek mag door derden (ingenieursbureaus of adviesbureaus) worden uitgevoerd.

Waarom Kiwa KOAC?

Kiwa KOAC is door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 (L007) voor het doen van onderzoek conform CROW publicatie 210. Naast dit onderzoek kan Kiwa KOAC ook advies geven over het totale pakket voor hergebruik. Hierbij kan gedacht worden aan het vaststellen van mengmonsters voor teerhoudendheid Dunne Laag Chromatografie (DLC) onderzoek of Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS) onderzoek, het maken van boorprofielen of het regelen van het benodigde boorwerk.

Kiwa KOAC maakt gebruik van de meest moderne technieken voor het bepalen van laagdikte, laagopbouw en eventuele fluorescentie. Dit semi-geautomatiseerde proces garandeert de volgende voordelen:

  • Zeer korte standaard doorlooptijden (de snelste van Nederland!);
  • Uniforme beoordeling van asfaltsoorten;
  • Hoge mate van nauwkeurigheid;
  • Duidelijke foto’s in rapportages;
  • Rapportages zijn direct beschikbaar;
  • Marktconforme prijs;
  • AFSPRAAK = AFSPRAAK;
  • Niet goed, geld terug (er worden geen kosten in rekening gebracht).