Certificering toont aan dat u als arbocoördinator uw vakkennis op peil houdt. Bij hercertificering (na 3 jaar) dient u dit te kunnen aantonen middels bewijzen van bijscholing, deelname aan ICT-overleggen, congressen, presentaties/publicaties etc. De exacte eisen zijn terug te vinden op de website www.kiwapersoonscertificering.nl.

Deze certificering is opgezet in samenwerking met de Beroepsvereniging Arboadviseurs. Op hun website vindt u meer informatie over hun diensten, zie www.bvaa.nl.

Erkende opleidingen en examenorganisaties

Momenteel werken wij niet met exameninstellingen of opleidingen samen. Wilt u dat uw opleiding hier komt te staan, neem dan contact met ons op!

Naar boven

Registers

Naar boven

Certificatieschema

In het certificatieschema Preventiemedewerker, opgesteld en bijgehouden door het College van Deskundigen Preventiemedewerker, staan de eisen beschreven die gelden voor de certificering en hercertificering van arbocoördinatoren en preventiemedewerkers. Daarnaast zijn eisen aan de opleider en de exameninstantie opgenomen.
Klik hier voor het certificatieschema.

Naar boven

Aanvraagformulier (her)registratie

De eisen voor registratie en herregistratie staan beschreven in het certificatieschema.
Klik hier voor het aanvraagformulier Registratie Arbocoöordinator/Preventiemedewerker
Klik hier voor het aanvraagformulier Herregistratie Arbocoöordinator/Preventiemedewerker.
Wij verzoeken u vriendelijk deze formulieren ingevuld, ondertekend en voorzien van de gevraagde bijlagen, bij voorkeur per aangetekende post, in te sturen naar het genoemde adres.

Naar boven

College van deskundigen

In het College van Deskundigen Preventiemedewerker zijn belanghebbende partijen op het gebied van Arbo & preventiezaken vertegenwoordigt. Zij stelt de richtlijn voor persoonscertificatie Preventiemedewerker vast, begeleidt de uitvoering van certificatie en stelt zonodig de vakbekwaamheidseisen bij.

Jaap J.J. Waverijn (voorzitter)is manager bij een farmaceutisch bedrijf. Daarnaast is hij als ARBO-adviseur bij een Thuiszorgorganisatie werkzaam en is register vertrouwenspersoon. Jaap maakt tevens deel uit van de Stichting Klachtencommissie Rijnmond. Hij was één van de oprichters van de Beroepsvereniging Arbo Adviseurs (BvAA) en is lid van het dagelijks bestuur. Hiernaast is hij afgevaardigde in het algemeen bestuur van de FHKN. Hij heeft derhalve grote bestuurlijke ervaring en beschikt over een groot netwerk.

René Jonk is werkzaam bij Thibo Bouwstaal als Hoofd Kwaliteitsdienst. Daarnaastvervult hij de functie van KAM- Manager. Hij is bestuurslid van de BvAA en vertegenwoordigt deze beroepsgroep binnen het CvD.

Paul Holthuis is na zijn studie Chemie aan de universiteit te Leiden en post HBO opleiding KAM als manager
bij diverse instituten werkzaam geweest. Sinds 2000 is hij werkzaam als KAM manager bij ARBO support en parttime docent meettechniek in de arbeidshygiëne aan de Hogeschool WestBrabant. Hij publiceerde o.a. het cursusboek Theorie meettechniek voor metingen op de werkplek en was mede auteur van de praktijkgids arbeidsomstandigheden 2006 van Kluwer.

Nelleke Seegers is jarenlang werkzaam geweest als arboadviseur in een non-profit instelling. Thans is werkzaam vanuit haar eigen bedrijf als arbo consultant. Haar missie hierbij is "Een gezonde werknemer op een gezonde werkplek". In het college vertegenwoordigt zij de groep ZZP'ers.