De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren. Dat geldt ook voor u als eigenaar van een verticale of cilindrische tanksopslag.

Met de komst van de aanvullende regelgeving in de PGS 31, kan er eenduidigheid gegeven worden over de opslag van chemicaliën en het ontwerp van dergelijke tankinstallaties. Het doel van de PGS 31 is om met deze regels een aanvaardbaar beschermingsniveau voor zowel mens als milieu tot stand te brengen. Kiwa kan u als onafhankelijke partner in alle fasen bijstaan met betrekking tot tankopslagen die aan de PGS 31 moeten voldoen. Van een compliance check tot aan inspectie: Kiwa is uw partner for progress.

Onderwerpen

Onderwerpen die in de PGS 31 voor tankinstallaties aan bod komen zijn:

  • Ontwerpen
  • Bouwen
  • Gebruiken (in werking hebben van)
  • Onderhouden
  • Inspecteren (herclassificeren)

In zowel de start- als gebruikersfase kan Kiwa u op deze gebieden bijstaan met haar kennis en ervaring wat betreft de risico-inventarisatie, periodieke inspecties, verificatie van reparaties en aanpassingen die gedaan zijn aan de tankopslag. Onderdelen van onze dienstverlening zijn een inspectie en een compliance quick scan.

Inspectie

Tijdens een inspectie komen we bij u langs om te controleren of de tankopslag in de praktijk daadwerkelijk voldoet aan de in de PGS 31 gestelde eisen. We starten daarbij met een initiële inspectie, waarop periodieke inspecties in de loop van de tijd zullen volgen.

Compliance Quick Scan

Met een Compliance Quick Scan brengen we voor u in kaart hoe uw bedrijf ervoor staat. Met behulp van deze scan ziet u namelijk in één oogopslag op welke specifieke punten er nog verbetering mogelijk of noodzakelijk is.

Resultaten

Van elke beoordeling wordt altijd tijdig een rapportage opgesteld en wanneer de resultaten positief zijn, wordt daar de benodigde verklaring aan toegevoegd. Op deze manier kunt u aantonen dat uw tankopslag aan de gespecificeerde punten voldoet.