Deze BRL is van belang voor o.a. eigenaren en exploitanten van drinkwaterinstallaties in gebouwen. 

Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld met de volgende uitgangspunten:

- het oogmerk is een schone en gedesinfecteerde drink- en warm tapwaterinstallatie in een gebouw;

- het bieden van een hulpmiddel voor een eigenaar om binnen zijn zorgtaak regulier kwaliteit gestuurd onderhoud en beheer te verrichten;

- het verminderen van de uitval van toestellen en appendages doordat de drink- en warm tapwaterinstallatie schoon is. 

- het succesvol kunnen toepassen van een fysische legionellapreventie techniek (zie BRL-K 14010-deel 1). Immers hiervoor is een gedegen reiniging en desinfectie van de nageschakelde drink- en warm tapwaterinstallatie conform deze beoordelingsrichtlijn vooraf een vereiste.