Tijdens de Roze Loper audit toetst Kiwa of een organisatie in de zorgsector de acceptatie van LHBTI een plek geeft. De audit voegt daarmee waarde toe aan de beoordeling van het kwaliteitsniveau van de organisatie. Het Roze Loper-certificaat laat cliënten en medewerkers zien dat seksuele diversiteit op een goede manier op de agenda staat. Tijd- en kostenbesparende combinaties met andere schema's zoals HKZ, NEN 15224 en ISO 9001 zijn mogelijk.

Het behalen van het Roze Loper Keurmerk gaat in twee stappen:

  • U start het certificatietraject met een registratie op www.rozezorg.nl en het invullen van de Roze Loper-scan.
  • Wanneer u kiest voor Kiwa als certificerende instelling, stellen wij voor u een offerte op. Na uw akkoord maken we afspraken over de uitvoering van de audit en voeren die vervolgens op locatie uit.