'On the way to PlanetProof' boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen.

Wie mogen het keurmerk 'On the way to PlanetProof' gebruiken?

Boeren en tuinders die aan de PlanetProof eisen voldoen, mogen het keurmerk 'On the way to PlanetProof' gebruiken. Handelaren, verpakkers en bewerkers van producten moeten ook aan de PlanetProof criteria voldoen en kunnen worden gecertificeerd zodat dit transparantie geeft in de keten. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.

Hoe ziet het proces eruit?

Gaat u voor 'On the way to PlanetProof' certificering met Kiwa? Dan is dit onze aanpak: Doe een selfscan met de digitale checklist  en kijk of u al in aanmerking komt voor certificering.  Meld u bij ons aan en wij zorgen voor de aanmelding bij SMK. Leden van telersverenigingen kunnen zich rechtsreeks aanmelden of via hun organisatie.  Jaarlijks komen wij een inspectie uitvoeren en de eerste inspectie voorafgaande aan certificering vindt plaats rondom de oogst. Als wij hebben vastgesteld dat u voldoet aan de eisen, wordt  het certificaat afgegeven voor 'On the way to PlanetProof'.

Voordelen van 'On the way to PlanetProof' certificering

Toenemende consumentenvraag naar duurzamere producten

  • Aanbieders 'bewijzen', door middel van een certificaat, dat hun producten duurzamer zijn geproduceerd. 

Afbreukrisico en duurzaamheidsclaims

  • Retailers kunnen productrisico’s en ongeldige duurzaamheidsclaims niet langer afschuiven op de producent, maar worden hier zelf op aangesproken. Dit vertaalt zich in concrete eisen aan leveranciers en harde claims. Certificering biedt hiervoor een borging.

Beloning van duurzame koplopers

  • Marktpartijen oefenen druk uit op hun leveranciers om te verduurzamen, bijvoorbeeld de overheid via ‘duurzaam inkopen’.

Toenemende schaarste van grondstoffen

  • Schaarste van grondstoffen dwingt bedrijven er zuiniger mee om te springen. Door te werken volgens de eisen van de PlanetProof-certificatieschema’s worden besparingen gerealiseerd bij het gebruik van grondstoffen, water, energie, gewasbeschermingsmiddelen e.d. Dit levert ook financiële besparingen op.

Imago

  • Medewerkers van bedrijven willen zich in toenemende mate verbinden met een maatschappelijk verantwoord opererende werkgever.

Leidraad bij duurzaam inkopen

  • Organisaties die milieu- en duurzaamheidsaspecten willen laten meespelen bij hun inkoopprocessen kunnen de SMK certificatieschema’s gebruiken als leidraad bij duurzaam inkopen. Inkopers kunnen zo tijdens het inkoopproces gemakkelijker rekening houden met duurzaamheid.

Fiscaal voordeel

  • Voor glastuinbouwbedrijven komen investeringen die nodig zijn voor het verwerven van het PlanetProof certificaat in aanmerking voor de MIA- en Vamil-regeling.

Waarom kiezen voor Kiwa?

'On the way to PlanetProof' is een van de diensten van Kiwa op het gebied van MVO. De MVO-diensten van Kiwa zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het inzichtelijk maken van de geleverde inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen.

Meer weten over het SMK ‘On the way to PlanetProof’ keurmerk

Op de website van PlanetProof vindt u meer informatie over de organisatie en het ‘On the way to PlanetProof’ keurmerk. Voor verdere informatie of vragen kunt u ook contact met ons opnemen.