Voor wie?

BRL-K902 is bedoeld voor tanksanering van opslagtanks die bij particulieren en bedrijven voorkomen. Tanksaneringen volgens BRL-K902 moeten uitgevoerd worden door bedrijven die beschikken over een Ministeriële Erkenning op grond van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Wanneer is het nodig?

Bij beëindiging van de opslag in een ondergrondse of bovengrondse tank moet op grond van het Activiteitenbesluit de tanksanering binnen een termijn van 2 maanden plaatsvinden.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.