Als het gaat om mondmaskers worden er drie categorieën onderscheiden:

  • FFP-maskers die de drager beschermen tegen (aerosol)deeltjes en dus tegen bijvoorbeeld virussen in de lucht. Deze maskers vallen onder de Europese Regulering voor Persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Medische mondmaskers die zorgverleners dragen om patiënten te beschermen. Deze maskers vallen onder de Europese Regulering voor Medische Hulpmiddelen;
  • Niet-medische gezichtsmaskers die vaak door mensen thuis worden gemaakt van textiel of papier en niet zijn gestandaardiseerd.

Bescherming patiënten

Kiwa richt zijn dienstverlening op het gebied van het testen van gezichtsmaskers op fabrikanten, importeurs en inkopers. Een medisch mondmasker (ook bekend als proceduremasker of chirurgisch mondkapje) bedekt de mond en neus van een zorgverlener met textiel (polypropyleen of cellulose). Hierdoor wordt de lucht die de zorgverlener uitademt gefilterd van micro-organismen, zodat de patiënt beschermd is. Er zijn ook medische gezichtsmaskers die de zorgverlener beschermen tegen bloed- en andere opspattende vloeistoffen die afkomstig zijn van de patiënt.

EN 14683

De eisen waaraan medische mondmaskers moeten voldoen, staan omschreven in de Europese standaard EN 14683. Deze norm beschrijft de eisen waaraan mondmaskers binnen de verschillende toepassingsgebieden moeten voldoen als het gaat om de efficiëntie van het filter, de ademweerstand en de spatweerstand. Binnen de EN 14683 worden hierin drie soorten medische gezichtsmaskers onderscheiden: Type I, Type II en Type IIR.

In het overzicht hieronder ziet u de verschillende types medische mondmaskers en de grenswaarden voor de verschillende beoordelingscriteria:

  • Type I maskers bieden de minste bescherming en worden daarom alleen gebruikt in situaties met een relatief laag risico (dus niet bij operaties).  - Bacteriële filterefficiëntie (%) ≥ 95% - Ademweerstand (Pa/cm2) < 40 - Spatweerstand (kPa) n.v.t
  • Type II maskers hebben een effectiever filter en zijn niet spatresistent. - Bacteriële filterefficiëntie (%) ≥ 98% - Ademweerstand (Pa/cm2) < 40 - Spatweerstand (kPa) n.v.t
  • Type IIR maskers hebben een hoge filterefficiëntie (minstens 98%) én zijn spatresistent. Tijdens de coronacrisis adviseerde het RIVM dit type masker bij algemene zorghandelingen - Bacteriële filterefficiëntie (%) ≥ 98% - Ademweerstand (Pa/cm2) < 60 - Spatweerstand (kPa) ≥ 16,0

EN 14683 testen door Kiwa

Voor fabrikanten en importeurs van medische mondmaskers en inkopers van ziekenhuizen en andere zorginstellingen is Kiwa de one-stop-shop voor het testen van medische mondmaskers tegen de EN 14683. In samenwerking met partnerlabs testen we de bacteriële filterefficiënte van het masker, de bacteriële aangroei, de ademweerstand en de resistentie tegen vloeistofspatten (volgens ISO 22609). Door als fabrikant of importeur uw mondmaskers bij Kiwa te laten testen tegen de EN 14683 kunt u bouwen op betrouwbare testresultaten. Als u als inkoper (samples van) maskers door Kiwa laat testen, dan weet u dat u bijdraagt aan veiligheid en kwaliteit van de zorg voor uw patiënten.