Produceert, levert of verwerkt u koffie-, thee- of cacaoproducten? Als u deel uitmaakt van de toeleveringsketen, kan certificering volgens de UTZ-Gedragscode u helpen om de herkomst van uw producten aan te tonen. Consumenten kunnen dan zien dat u duurzaamheid hoog in het vaandel heeft en dat u zich inzet voor betere productiemethoden en betere omstandigheden voor de telers.

UTZ is een wereldwijd sociaal certificeringssysteem voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord geproduceerde koffie, thee en cacao. Certificering houdt in dat u uw koffie-, thee- of cacaoproducten mag voorzien van het UTZ-logo. Dan zien consumenten dat u duurzaam te werk gaat en dat is van toegevoegde waarde voor uw marketing.

Maar het gaat niet alleen om het label, want met de certificering laat u zien dat u een duurzame productie voorstaat. Een manier van produceren die goed is voor het milieu en die de bestaansmiddelen van de boeren beschermt. Met een UTZ-certificering ontvangt u een uniek, traceerbaar nummer, zodat uw klanten tot op telersniveau kunnen zien waar uw product vandaan komt. Zodoende kunt u een betere band met uw klanten opbouwen.

Omvang

UTZ Certified Code of Conduct (gedragscode voor producenten) en Chain of Custody (traceerbaarheidscertificering voor alle betrokkenen in de toeleveringsketen)

Doelgroep

Alle bedrijven in de productie- en toeleveringsketen van koffie, thee en cacao.

Wat u moet weten

De UTZ-standaard bestaat uit twee richtlijnen: de Code of Conduct die betrekking heeft op het telen en oogsten, en de Chain of Custody die gaat over het traject dat de producten tijdens hun reis van de boerderij naar het winkelschap afleggen. Beide richtlijnen zijn gebaseerd op conventies van de International Labor Organization en sluiten aan bij de meest recente ontwikkelingen op het gebied van duurzame landbouw. En omdat UTZ lid is van de ISEAL Alliance, worden de richtlijnen ontwikkeld in samenwerking met andere normerende organisaties.

Alle UTZ-leveranciers moeten zich houden aan de UTZ Code of Conduct. Deze gedragscode biedt een leidraad voor betere landbouwmethoden, arbeidsomstandigheden en natuurbescherming. De Code of Conduct is gericht op continue verbetering: de boeren moeten voldoen aan bepaalde criteria op het gebied van veiligheid, bedrijfsvoering en registratie, en ze moeten aantonen dat zij hun medewerkers goed managen en het milieu beschermen. Naarmate zij vorderen op hun weg naar een certificering, worden de eisen strenger.

Transparantie is essentieel en daarom wordt elk traject dat een product aflegt online opgetekend in het Good Inside Portal. Zo weten kopers en verkopers precies welke producten/bestanddelen afkomstig zijn van UTZ-gecertificeerde boerderijen. Dit helpt u om open te zijn naar uw klanten en leveranciers, waardoor uw relaties en samenwerkingsverbanden worden versterkt.

Certificering via Kiwa

De koffie-, thee- en cacaoteelt heeft op het gebied van duurzaamheid te kampen met nogal wat uitdagingen die reiken van milieuschade tot armoede en honger. Toch biedt de markt grote kansen. Certificering is een manier om deze kansen te benutten en tegelijkertijd de problemen in de sector beter aan te pakken.

Door samen te werken met Kiwa kunt u uw koffie-, thee- en cacaoproducten certificeren. Zo kunt u garanderen dat zij ethisch verantwoord en duurzaam geproduceerd zijn, en kunt u aan uw klanten laten zien dat uw claim geloofwaardig is en dat u groot belang hecht aan kwaliteit.

UTZ betekent "lekkere koffie" in de taal van de Maya's. In 2018 zijn UTZ en Rainforest Alliance gefuseerd om de impact van de programma's te vergroten. Tot er eind 2019 één nieuw programma verschijnt, lopen de programma’s parallel.

Pluspunten en voordelen

  • Vergroot uw winst – Met een UTZ-certificering kunt u beter concurreren, een vertrouwensrelatie met uw klanten opbouwen en uw bedrijf (en het rendement!) een boost geven.
  • Kom tegemoet aan de behoeften van klanten – Klanten vragen om producten van duurzame herkomst en willen transparantie rond de oorsprong; UTZ-certificering helpt daarbij.
  • Verbeter uw concurrentiepositie – UTZ-certificering helpt u te concurreren met andere gecertificeerde merken in een markt die om steeds meer transparantie vraagt.
  • Toon uw steun voor transparantie – Certificering laat aan klanten, partners en medewerkers duidelijk zien dat uw producten aan de vereiste criteria voldoen.
  • Draag bij aan duurzaamheid – Laat zien dat u wereldwijde doelstellingen ondersteunt op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit, milieubescherming en levenskwaliteit voor boeren.
  • Steun de boeren in uw toeleveringsketen – Een UTZ-certificering creëert een eerlijk speelveld voor boeren en draagt zo bij aan verbeterde leefomstandigheden.