Kiwa VERIN is één van de certificerende instanties die legpluimveebedrijven en de pakstations en verwerkers controleert en certificeert voor het VLOG keurmerk. Voor VLOG dient er gebruik gemaakt te worden van NON-GMO voer. Als diervoeder producent of handelaar kan Kiwa u certificeren. Hiermee kunt u uw diervoeder onder het VLOG certificaat leveren.

Bij een VLOG controle wordt gekeken of aan alle vastgestelde eisen is voldaan. Deze eisen zijn er op gericht om te garanderen dat indien eieren als VLOG-waardig worden verhandeld, deze zijn geproduceerd zonder gebruik van genetisch gemodificeerde organismes. De eis dat het voer NON-GMO moet zijn speelt een grote rol. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan preventiemaatregelen die genomen moeten worden om de kans vermenging met GMO materiaal te voorkomen.

Vaak kan de VLOG controle in combinatie met de IKB, KAT en/of BLK controle uitgevoerd worden. Hiermee kunnen al deze controles in één bezoek worden afgerond.

Voor meer informatie en voor actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen.