Kiwa VERIN certificeert legpluimveebedrijven, pakstations, verwerkers, handelaren en diervoederproducenten voor het VLOG keurmerk. Voor VLOG dient er gebruik gemaakt te worden van NON-GMO voer. 

Bij een VLOG  audit wordt gekeken of aan alle vastgestelde eisen is voldaan. Deze eisen zijn er op gericht om te garanderen dat indien eieren als VLOG-waardig worden verhandeld, deze zijn geproduceerd zonder gebruik van genetisch gemodificeerde organismes. De eis dat het voer NON-GMO moet zijn speelt een grote rol. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan preventiemaatregelen die genomen moeten worden om de kans vermenging met GMO materiaal te voorkomen.

Vaak kan de VLOG controle in combinatie met de IKB, KAT, GMP+, Securefeed en/of BLK controle uitgevoerd worden. Hiermee kunnen al deze controles in één bezoek worden afgerond.

Voor meer informatie en voor actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen.