VLOG heeft als doel om levensmiddelen te produceren zonder gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GMO). Belangrijk hierbij is dat GMO en nonGMO niet vermengt mag worden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het mengen van verschillende soorten diervoeding. Het risico hier op moet door u als deelnemend bedrijf zo klein mogelijk worden gehouden.

VLOG is een van origine duits kwaliteitssysteem maar in Nederland verzorgt Kiwa VERIN de certificering. De exacte regeling is hier te vinden.

Certificering

Tijdens de jaarlijkse hercertificering maken wij een ronde door de stal om te zien hoe de voerstromen georganiseerd zijn. Aanvullend zoomen wij in op de administratie en dan met name op de bedrijfsbeschrijving. Daarin zijn de risico's op het voorkomen van vermenging beschreven, de voerleveringen en de uitslagen van onderzoeken op non-GMO opgenomen. Naast pluimveebedrijven certificeren wij ook pakstations, verwerkers, handelaren en diervoederproducenten.

Vaak kan de VLOG audit in combinatie met de IKB, KAT, GMP+, Securefeed en/of BLK controle uitgevoerd worden. Hierdoor is maar één bezoek nodig voor verschillende certificaten.

Neem voor meer informatie en de actuele tarieven contact met ons op.