Normreferenties

  • NVN 7250 – Zonne-energiesystemen – Integratie in daken en gevels – Bouwkundige aspecten
  • MCS 012 - Product Certification Scheme Requirements: Pitched Roof Installation Kits
  • NEN-EN 14437 - Bepaling van de weerstand tegen oplichten door de wind van keramische of betonnen dakpannen - Beproevingsmethode voor dakbedekkingssystemen

Principe

Op het geïnstalleerde zonne-energiesysteem wordt een kracht aangebracht. Deze kracht simuleert het oplichten door wind. Door deze kracht steeds op een vastgestelde wijze te vergroten, zal het proefstuk op den duur bezwijken. De belastingcyclus waarin het bezwijken optreedt, is bepalend voor de weerstand tegen windbelasting en daarmee voor de toepasbaarheid van de opbouw in de verschillende windgebieden.