Kiwa: Tworzymy zaufanie - o Kiwa

Kiwa w Polsce 

Spółka Kiwa Polska oferuje usługi TIC na terenie Polski i za granicą. Siedziba spółki jest w Warszawie, przy ulicy Borzymowskiej 30. Kiwa Polska ma szerokie spektrum oraz obszar działania. Nasze usługi to przede wszystkim audyty /inspekcje oraz certyfikacja producentów branży rolno-spożywczej oraz przemysłowej, szkolenia spawaczy oraz diagnostyka maszyn i urządzeń. Nasze działy / struktura organizacyjna:  

Biuro Certyfikacji i Inspekcji Rolno- Spożywczych - Biuro kontynuuje działalność firmy audytorskiej (poprzednio spółka AQS powstała w 2006 r.) Obszar działalności to niezależne i profesjonalne przeprowadzanie audytów na rynku rolno-spożywczym np. owoców i warzyw itd. Zakres usług audytów certyfikujących dotyczy całego łańcucha produkcji i dostaw świeżej i bezpiecznej żywności na rynek krajowy oraz na rynki zagraniczne. Posiadamy doświadczenie w branży:

 • rolnej: GLOBALG.A.P. IFA warzywa i owoce, roślinny materiał rozmnożeniowy, uprawy łączone; GLOBALG.A.P. moduły dodatkowe tj. PLUS (Mc Donald’s), Nurture (Tesco), GRASP, GGFSA Zrównoważony rozwój, GROW (Albert Hein), LEAF Marque  
 • spożywczej: HACCP, BRC, IFS, CoC, MSC, ASC,
 • logistycznej: IFS Logistic, BRC Storage and Distribution, GMP+ dla kategorii organizacji transportu itd.    
 • paszowej: GMP+ oraz EFISC-GTP, FAMI-QS
 • prywatnych standardów będących własnością sieci handlowych.

Biuro Certyfikacji i Inspekcji Przemysłowych -  Nasi wykwalifikowani inspektorzy Kiwa Polska realizują inspekcje urządzeń ciśnieniowych (PED), przenośnych urządzeń ciśnieniowych (TPED), zbiorników magazynowych, wykonujemy inspekcje zapewniające i kontrolujące jakość produkcji urządzeń przemysłowych. Realizujemy inspekcje konstrukcji stalowych wg. EN 1090 oraz dla wszystkich powyższych w odniesieniu do specyfikacji klienta.  Ponadto w obszarze działania przeprowadzamy audyty systemu zarządzania jakością ISO 9001, środowiskiem ISO 14001 oraz BHP wg ISO 45001. Nasze najnowsze usługi kierujemy do branży medycznej - np. norma ISO 13485 czy oznakowanie MDR jak również do szeroko rozumianym rynkiem związany z urządzeniami do wody. Koordynujemy też szkolenia Frosio oraz realizujemy inspekcje anty-korozji, pomagamy w nadzorze oraz kwalifikowaniu tego procesu, wykonujemy też pomiary DFT tj. badania szczelności powłok.

Oba Biura Certyfikacji Kiwa Polska współpracują z jednostkami w Grupie Kiwa posiadającymi akredytację wg. ISO 17065, ISO 17021, ISO 17020 oraz odpowiednie uznanie i/lub notyfikację.  Nasi Audytorzy i Inspektorzy cechują się otwartością, profesjonalizmem , bezstronnym podejściem do każdego klienta. 

Ośrodek Szkoleń i Egzaminowania Spawaczy - Nasz ośrodek szkoleniowy przeprowadza kursy spawania dla wszystkich chętnych, którzy chcą uzyskać uprawnienia spawacza oraz dla tych, którzy chcą podnieść i/lub utrzymać kwalifikacje w danej metodzie. Organizujemy próby technologiczne spawania dla kursantów oraz przeprowadzamy egzaminy kwalifikujące we współpracy z uznanymi jednostkami (w zależności od potrzeb klienta również UDT-CERT, TÜV, TDT). Zapraszamy do naszej siedziby gdzie odbywają się praktyczne kursy spawania na miejscu:  

 • Szkolenie ręcznych przecinaczy palnikiem tlenowo-acetylenowym,
 • Szkolenie spawaczy ręcznych w metodach:
  • 111 - MMA spawanie elektrodą otuloną,
  • 141 - TIG spawanie w osłonie argonu,
  • 131 - MIG spawanie półautomatyczne aluminium,
  • 135 - MAG spawanie półautomatyczne stali drutem litym
  • 136 - MAG spawanie półautomatyczne stali drutem rdzeniowym

Wydział Diagnostyki -  Technicy i specjaliści Kiwa Polska przeprowadzają badania diagnostycznych maszyn, urządzeń energetycznych oraz urządzeń przemysłowych, tj.:

 • pomiar i ocena drgań maszyn oraz łopatek turbin
 • rejestracja charakterystyk drgań maszyn w zmiennych warunkach pracy
 • wyważanie wirników maszyn
 • pomiary przemieszczeń cieplnych
 • pomiary niwelacyjne wałów
 • centrowanie laserowe sprzęgieł

Działamy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, zapewniając profesjonalną i kompleksową obsługą naszym klientom.

Kiwa Cobico

Kiwa Cobico Sp. z o.o. to niezależna akredytowana polska jednostka certyfikująca i laboratorium badawcze, a jej początki sięgają lat 60, gdzie wyodrębniono wówczas Laboratorium Centralne z POB Opakomet. Głównym kierunkiem działania było wykonywanie badań opakowań oraz materiałów opakowaniowych dla branży spożywczej. Firma rozwinęła się w 2001 r., rozszerzając portfolio usług o certyfikację opakowań oraz produktów rolno spożywczych a w 2021 roku została częścią Grupy Kiwa.   

Laboratorium Badawcze - Laboratorium Kiwa Cobico posiada akredytację PCA do wykonywania badań opakowań (puszki, folie, itd.) w tym szerokie spektrum badań które są przydatne dla producentów branży spożywczej tj. m.in. badania migracji globalnej i specyficznej, parametry fizyko-chemiczne opakowań, badania sensoryczne.  

Biuro Certyfikacji posiada akredytację PCA na certyfikację Rolnictwa ekologicznego, Integrowanej produkcji roślinnej, opakowań do żywności, produkty regionalne (chronione oznakowanie), certyfikację mięsną tj. PQS, QAFP, QMP oraz system ESTA dotyczący zaprawiania nasion roślin. W 2021 Cobico dołączyło do Grupy Kiwa światowego lidera TIC.  Dowiedz się więcej o usługach Kiwa Cobico.

Kiwa Inspecta Polska Sp. z.o.o.  

Spółka Kiwa Inspecta Polska z o.o. z dniem 1 marca 2024 r. została postawiona w stan likwidacji. Decyzja ta wynika ze strategii Grupy Kiwa, która ma na celu ograniczenie liczby podmiotów, w ramach których prowadzone są operacje. Jednocześnie podkreślamy, że zarówno działalność prowadzona przez Kiwa Polska Sp. z o.o. jak i Kiwa Cobico Sp. z o.o. pozostają bez zmian. Kiwa Polska kontynuuje działalność Kiwa Inspecta Polska w zakresie usług NDT na rynkach zagranicznych. Działalność ta jest realizowana nadal w branży metalowej, rafineryjnej, chemii, energetyce, budownictwie przemysłowym i usługowym, transporcie, a także wielu innych obszarach przemysłowych. 

Wszystkie oferowane usługi Kiwa Polska oraz Kiwa Cobico znajdziecie Państwo w zakładce Usługi. 

Kiwa na świecie 

Kiwa należy do grona 20 liderów światowego rynku badań, inspekcji i certyfikacji (Testing, Inspection and Certification, TIC). Dzięki naszym usługom z zakresu certyfikacji, inspekcji, badań, szkoleń i technologii tworzymy zaufanie do produktów, usług, procesów, systemów (zarządzania) i pracowników naszych klientów. Usługi te świadczymy w wielu różnych segmentach rynku. Rynki, na których aktywnie działamy, to między innymi budownictwo i dostarczanie energii, woda pitna, opieka zdrowotna, żywność, pasze i gospodarka rolna. Obszary specjalizacji obejmują systemy zarządzania, odpowiedzialność społeczną biznesu, testy laboratoryjne i wiele innych. Mamy klientów w branży produkcyjnej i przetwórczej, w branży usług (biznesowych), dóbr i usług publicznych i prywatnych, w rządach i instytucjach międzynarodowych. Kiwa zatrudnia ponad 4300 osób w więcej niż 100 biurach w ponad 40 krajach na całym świecie, głównie w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej.

Kiwa jest organizacją całkowicie niezależną i niezaangażowaną w działalność produkcyjną, handlową lub inną, jaka mogłaby zagrozić jej bezstronności. Nikt ani nic z zewnątrz nie ma wpływu na wydawane przez Kiwę decyzje lub opinie związane z działalnością operacyjną Kiwy, w tym z certyfikacją, badaniami, inspekcjami i usługami z zakresu technologii i danych. . W Kiwa rozumiemy kluczowe znaczenie obiektywizmu i bezstronności podczas przeprowadzania oceny zgodności. W związku z tym Kiwa regularnie analizuje swoje działania, aby móc z wyprzedzeniem zidentyfikować możliwe konflikty interesów i zapewniać niezmienną obiektywność i bezstronność. Ponadto organizacja Kiwa oceniana jest w sposób transparentny przez kilka instytucji akredytacyjnych, jest poddawana audytom przeprowadzanym przez organizacje zewnętrzne, a uprawnienia uzyskuje od instytucji państwowych.

Dowiedz się, dlaczego bóbr odgrywa tak istotną rolę w identyfikacji wizualnej grupy Kiwa

U podstaw działalności wszystkich podmiotów, które tworzą dzisiejszą grupę Kiwa, jest zapewnianie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi poprzez świadczenie wysokiej jakości usług weryfikacyjnych. W wielu przypadkach rola ta miała swoje źródła w rządowym pełnomocnictwie do działania w takich sektorach, jak sektor gazowy, energetyczny, wody pitnej oraz bezpieczeństwa w budownictwie i produkcji.

Spółki obecnie działające pod nazwą Kiwa Inspecta były wcześniej częścią Inspecty – największej spółki specjalizującej się w inspekcji w Europie Północnej i krajach bałtyckich. Kiwa Inspecta koncentruje się na kontrolowaniu wszelkiego typu aktywów w branży przemysłowej, mieszkaniowej, w sektorze morskim, metalurgicznym i górniczym i innych segmentach rynku.