Co Kiwa może zrobić dla ciebie

Jakość, wiarygodność i zgodność

Nasze certyfikaty i raporty to rzetelne, obiektywne i uznawane na całym świecie potwierdzenie, że Twoja firma lub organizacja spełnia wszystkie standardy jakości. Co więcej, są one trwałą zachętą do nieustawania w wysiłkach. Certyfikacja może być przydatnym narzędziem w budowaniu wiarygodności, ponieważ wskazuje, że produkty, usługi, system (zarządzania) lub pracownicy Twojej firmy spełniają oczekiwania klientów. W niektórych przypadkach certyfikacja może być nawet wymagana na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy. Dzięki naszej pomocy jakość, jaką oferuje Twoja firma, będzie mogła zostać dostrzeżona na całym świecie, a Twoja działalność będzie mieć pozytywny wpływ na (międzynarodowy) rynek. Instytucje rządowe traktują certyfikaty i raporty Kiwy jako rzetelne potwierdzenie, że spółka działa w zgodzie z regulacjami i przepisami unijnymi.

 Więcej niż certyfikacja

Usługi Kiwy nie ograniczają się do wydawania certyfikatów We współpracy z niezależnymi ekspertami Kiwy może przeprowadzać badania i inspekcje oferowanych przez Twoją firmę produktów i usług pod kątem zarządzania ryzykiem, przepisów środowiskowych, środowiska pracy i kwestii bezpieczeństwa. Dzięki posiadanej wiedzy z zakresu prawa i regulacji, a także technologii zapewniamy bezstronną i doskonale ugruntowaną ocenę, wykraczającą ponad oczekiwania naszych klientów oraz wymagane standardy. Możesz mieć pewność, że inwestycja w usługi Kiwy to doskonała inwestycja w przyszłość.

Proces certyfikacji

Zdecydowałeś, że chcesz, aby Twoje produkty, procesy, usługi, system (zarządzania) lub osoby przeszły certyfikację według określonego schematu certyfikacji. (Nie jesteś jeszcze pewny? Poniżej przedstawiamy korzyści płynące z certyfikacji). Kiwa zapewnia pełne wsparcie – od początku (dostosowanie spółki do wymogów) do końca (obsługa certyfikatu).

 

Wcześniej jednak konieczne jest podjęcie kilku kroków.