Dzięki certyfikatowi firma lub organizacja może wykazać zdolność do uzyskania i utrzymania zgodności zarządzanych procesów.

Celem certyfikacji procesów jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom, że proces lub usługa spełnia i jest zgodna z określonymi wymaganiami określonymi w normach lub innych dokumentach normatywnych.

System certyfikacji procesów może obejmować wstępne testy lub inspekcje. Co więcej, jego częścią może być również ocena systemów zarządzania jakością uczestników procesu i dostawców, a także działania nadzorcze.

Chcesz dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc w zakresie certyfikacji procesów? Skontaktuj się z nami za pomocą tego formularza lub zadzwoń pod numer: +48338124847

Co możemy dla Ciebie zrobić?